Autor projektu - zmiany z 2017-03-01 08:54:01
Powrót do projektu

Spotkania varsavianistyczne i autorskie dla dzieci i młodzieży.

status: Zgłoszony


Spotkania z autorami książek dla dzieci oraz spotkania z przewodnikami warszawskimi

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

ul. Paca 46 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Spotkania będą miały charakter otwarty i organizowane będą w bibliotekach nr 40 i BD47.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada organizację spotkań z autorami książek dla dzieci oraz spotkania varsavianistyczne o historii i kulturze Warszawy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Spotkania z autorami książek dla dzieci mają na celu zachęcić najmłodszych do czytelnictwa.

Biblioteka nr 40 posiada bogaty zbiór książek o tematyce varsavianistycznej. Poprzez to skupia czytelników zainteresowanych historią i kulturą Warszawy, Spotkania z przewodnikami warszawskimi umożliwią rozszerzenie tych zainteresowań.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt projektu to 5000 8000 zł.


Całkowity koszt projektu: 5 8 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki