Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2017-04-13 12:04:13
Powrót do projektu

Fontanna multimedialna w parku praskimPraskim

status: Zgłoszony


Instalacja fontanny multimedialnej w parku praskimPraskim, przykrytej płytami granitowymi z dyszami wytwarzającymi różne strumienie wody.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Park praski Praski w okolicach metalowej żyrafy

Istotne informacje o lokalizacji

Tuż obok metalowej żyrafy. Fontanna znajdować się będzie na podłożu zakrytym granitowymi płytami, z których tryskać będzie 4-6 wodotrysków.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny, bez ograniczeń wiekowych. Każdy mieszkaniec i gość parku będzie mógł usiąść przy fontannie i rozkoszować się orzeźwiającą bryzą.


Pełny opis projektuProjekt obejmuje stworzenie fontanny multimedialnej w parku praskim przy najbardziej charakterystycznym i reprezentacyjnym miejscu, tuż obok metalowej żyrafy. Fontanna znajdować się będzie na podłożu zakrytym granitowymi płytami, z których tryska kilkanaście grających, podświetlanych źródełek. W słoneczne i upalne dni w dzień oraz letnimi wieczorami zapewni ulgę i da radość wszystkim korzystającym dotychczas z parku, jak również przyciągnie nowych gości. Wskazane miejsce już dzisiaj przyciąga szeroką grupę mieszkańców w różnym wieku, z przewagą dzieci, młodzieży i osób starszych. Fontanny zlokalizowane w Warszawie cieszą się ogromną popularnością w sezonie letnim, zwiększając atrakcyjność przestrzeni publicznej. Dodatkowo zapewniają przestrzeń, w której można się ochłodzić niwelując ryzyko przegrzania się w upalne dni szczególnie wśród dzieci i seniorów. Fontanna będzie mieć powierzchnie ok 30 m2 (w zależności od wymagań i możliwości dotyczących powierzchni potrzebnej do umieszczenia urządzeń typu filtry i aparatury sterującej fontanną)

Zgodnie z pismem SKZ nr KZ.02.410.2.2017(WMWA) z dnia 5. 04. 2017 r. cyt. „projekt „Fontanna multimedialna w Parku Praskim” zakłada prace na terenie parku wpisanego do rejestru zabytków woj. mazowieckiego pod nr 1434-A, decyzją z 3 lipca 1990 r. i będzie możliwy do realizacji pod warunkiem, iż przedmiotowa fontanna będzie miała formę 4-6 wodotrysków umieszczonych w szarych płytach granitowych, o wymiarach nie większych niż 3m x 3m, z opaską dookoła płyt, bez podświetlenia i muzyki (zgodnie z załączonym zdjęciem). Należy również zauważyć, iż prowadzenie robót ziemnych w pobliżu korzeni drzew, celem doprowadzenia niezbędnych instalacji do fontanny, powinno odbywać się ręcznie, pod ścisłym nadzorem konserwatorskim”.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W upalne dni mieszkańcy Warszawy gromadzą się w miejscach w których znajdują się fontanny. Na terenie Pragi nie ma żadnej fontanny ani miejsca gdzie mieszkańcy mogliby schłodzić się podczas występujących bardzo często w ostatnich latach upałów. Zrealizowanie projektu poprawi jakość życia mieszkańców, zapewni miejsce do ochłody i relaksu. Fontanna poprawi estetykę przestrzeni publicznej parku oraz ożywi ją i urozmaici. Dodatkowo przyjemny szum wody uspokoi i zrelaksuje mieszkańców oraz wyciszy ten fragment parku. Inwestycja pomoże w tworzeniu reprezentacyjnej przestrzeni dla licznie odwiedzających park mieszkańców i gości pobliskiego ZOO. Fontanna zapewni również dostęp do wody dla ptaków i innych zwierząt zamieszkujących park.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychPełen kosztorys dotyczy kosztów samej fontanny, jak również wykonanie wykonania dokumentacji projektowej, przyłączy wodno-kanalizacyjnych, filtrów i aparatury sterującej fontanną, robót budowlanych a także dostosowanie , samej fontanny oraz dostosowania terenu, na którym znajdzie się opaska okalająca, zabezpieczająca przed wylewaniem się wody na zewnątrz i przed zanieczyszczeniami oraz stworzenie miejsca na umieszczenie filtrów i aparatury sterującej fontanną. .Całkowity koszt projektu szacuje się na 800 000,00 zł
Całkowity koszt projektu: 800 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty serwisu i eksploatacji (ok 6 miesięcy w roku)

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach, na który składają się koszty konserwacji bieżącej, opłata za wodę, koszty spuszczania wody na okres zimy, napełniania wody na okres letni oraz badania wody minimum raz w roku.


Całkowity koszt eksploatacji: 10 000,00 zł

Załączniki