Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-02 10:54:02
Powrót do projektu

Warsztaty dla dorosłych

status: Zgłoszony


Oferta zajęć twórczych i praktycznych dla dorosłych, zainteresowanych odkryciem i/lub rozwinięciem zdolności artystycznych, manualnych oraz szerzenia wiedzy praktycznej.

To także sposób spędzania wolnego czasu, okazja do spotkania z innymi ludźmi, integracja lokalna i wymiana doświadczeń.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.911770164966583
szerokość geograficzna: 52.206406782352

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Chrościckiego 2

Istotne informacje o lokalizacji

Biblioteka w Parku Kombatantów znajduje się nieopodal stacji PKP Warszawa Włochy oraz sieci komunikacji autobusowej.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Bezpłatne zajęcia dla osób dorosłych, ogólnodostępne dla mieszkańców Warszawy, a w szczególności Dzielnicy Włochy. Realizowane w godzinach popołudniowych.

Informacje o spotkaniach zamieszczone w prasie lokalnej, na bezpłatnych stronach www, w budynkach instytucji na terenie Dzielnicy Włochy, oraz słupach ogłoszeniowych.


Pełny opis projektu

Warsztaty dla osób dorosłych mające na celu wspierać uczestnictwo i integrację w życiu społecznym/publicznym poprzez wymianę doświadczeń, rozwój własnych pasji, zainteresowań i talentów.

Główny temat warsztatów to działania artystyczne i rękodzielnicze (tj. decupage, quilling, haft, itp.) a także spotkania praktyczne (tj. porady psychologa, szkolenia z pierwszej pomocy oraz porady prawne). Każdy z uczestników powinien mieć możliwość zaproponowania tematu spotkania lub poprowadzenia go samodzielnie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rosnące zainteresowanie bezpłatną ofertą różnorodnych form nauczania dla dorosłych. Integracja i aktywizacja społeczna osób starszych w miejscu ich zamieszkania, tym samym walka z wykluczeniem. Możliwość rozwijania zainteresowań, doskonalenia umiejętności, pobudzanie wyobraźni i kreatywności, wymiana doświadczeń, poprawa samopoczucia.

Dofinansowanie warsztatów prowadzonych w Bibliotece dla osób dorosłych pozwoli m. in. na uatrakcyjnienie oferty skierowanej do użytkowników, na pełniejszą i ciekawszą. Osobom starszym o niskich zasobach finansowych ułatwi czynny udział w tego typu zajęciach bez ponoszenia dodatkowych kosztów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Zakup materiałów plastycznych (tj. papier, papier dekoracyjny, filc, klej introligatorski) oraz artykułów dekoracyjnych (tj. piórka, cekiny wstążki) i inne.

Koszty honorariów dla prelegentów.


Całkowity koszt projektu: 2 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki