slacek - zmiany z 2017-02-16 12:20:16
Powrót do projektu

Większa filmoteka w Mediatece

status: Zgłoszony


Zwiększenie ilości filmów dostępnych do darmowego pożyczania przez mieszkańców Warszawy (głównie z osiedli Wrzeciono, Wawrzyszew i Marymont w dzielnicy Bielany).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.941848456859599418484568596
szerokość geograficzna: 52.29144304153905291443041539

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Szegedyńska 13 a 01-957 Warszawa 13a

Istotne informacje o lokalizacji

Mediateka jest jedną z dzielnicowych bibliotek publicznych dzielnicy Bielany m. st. WarszawyStart-Meta


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • wszyscy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Korzystanie z zasobów Mediateki jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich po bezpłatnej rejestracji . Godziny w godzinach otwarcia Mediateki:

poniedziałek - piątek 09:00 - 19:00

sobota 10:00 - 16:00


Pełny opis projektu

Projekt będzie realizowany w Mediatece - filii biblioteki publicznej dzielnicy Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Na projekt składa się zakup 100 filmów do wypożyczania. Placówka jest przygotowana pod względem merytorycznym i infrastrukturalnym do realizacji projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Poszerzenie filmoteki pozwoli na lepszy kontakt mieszkańców z nowoczesną kulturą. Mediateka posiada już zbiór filmów, wśród których mało jest nowych utworów. Zakup nowych polskich produkcji pozwoli na kształtowanie postaw patriotycznych, a zagranicznych na otwartość na kulturę innych narodów. Dzięki bezpłatnym wypożyczeniom oraz możliwości oglądania na miejscu, nowa kinematografia będzie dostępna nawet dla najbiedniejszych mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Film z licencją do wypożyczenia kosztuje wg Mediateki 160-240 PLN. Średnio 200 PLN.,00 zł

Zakup 100 filmów to 20000 PLN. 20 000,00 zł

Nie są przewidywane inne koszty.


Całkowity koszt projektu: 20 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki