Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2017-04-18 10:47:18
Powrót do projektu

Zielona Jagiellońska - nowe drzewa i krzewy na Starej Pradze

status: Zgłoszony


Projekt zakłada posadzenie drzew i krzewów przy ulicy Jagiellońskiej oraz spotkania informacyjne i udział mieszkańców w realizacji nasadzeń.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1129760742188
szerokość geograficzna: 52.2089084352398

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

ulica Jagiellońska (od jej początku do al. "Solidarności")

Istotne informacje o lokalizacji

ulica Jagiellońska (od jej początku do al. "Solidarności")


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności oraz elementów małej architektury wprowadzonych wzdłuż ulicy Jagiellońskiej będą korzystać wszyscy mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Cele projektu to:

• poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz jakości powietrza na ulicy Jagiellońskiej

• zwiększenie komfortu życia mieszkańców

• zniwelowanie hałasu generowanego przez coraz większy ruch ulicznyProjekt zakłada:

• wykonanie projektu nasadzeń

• realizacja projektu wraz z oznakowaniem o wstępnie ustalonym zakresie (dokładne ilości zostaną ustalone na etapie projektowym wspólnie z projektodawcami):

• rozpłytowanie fragmentu chodnika w celu założenia zieleni z nawiezieniem ziemi

• posadzenie ok.15 szt. drzew

• posadzenie ok.3000 szt. krzewów, bylin, bluszczy, żywopłotów, etc.

• ustawienie ok. 4 szt. ławek

• ustawienie ok. 5 szt. koszy

• przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla mieszkańców, prowadzenie działań informacyjnych dla mieszkańców oraz ich udział w realizacji projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Jagiellońskiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Zapoczątkowanie procesu urządzania na ulicy Jagiellońskiej zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Organizacja spotkania informacyjnego dla mieszkańców, prowadzenie działań informacyjnych – 20.000zł, opracowanie projektu 40.000zł, nasadzenia drzew – 15*3500=52.500zł, nasadzenia krzewów 68.500zł, nasadzenia bylin i pnączy 38.000zł, nasadzenia żywopłotów 22.000zł, przygotowanie terenu wraz z rozpłytowaniem 36.000 zł, pielęgnacja roślin w 1. roku po posadzeniu 43.500zł,ustawienie 4 szt. ławek 8.000zł, 5 szt. koszy wraz z eksploatacją, 10.000zł; oznakowanie projektu 1500zł;

RAZEM 340.000zł


Całkowity koszt projektu: 340 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.


Całkowity koszt eksploatacji: 60 000,00 zł

Załączniki