ZGN Praga Południe - zmiany z 2017-05-02 08:27:02
Powrót do projektu
Ogrody

Zieleń na Kirasjerów - projekt pilotażowy

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Poprawienie estetyki okolicy przez nasadzenie trawnika oraz kwiatów. Projekt przewiduje zagospodarowanie dwóch przestrzeni: skweru między budynkami al. Waszyngtona 128 i al. Waszyngtona 130 oraz terenu zielonego przylegającego do budynku Al. Waszyngtona 130 od strony ul. Kirasjerów, a także ustawienie koszy na śmieci na ul. Kirasjerów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0811275243759
szerokość geograficzna: 52.2437788325285

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

obszar między Al. Waszyngtona i Kirasjerów, okolice Ronda Wiatraczna

Istotne informacje o lokalizacji

Obszar znajduje się na terenie Pragi Południe i jest ogólnodostępny dla mieszkańców. Jest miejscem, z którego korzystają okoliczni mieszkańcy, umożliwia skrócenie drogi na przystanek lub przedostanie się z ul. Kirasjerów w al. Waszyngtona i odwrotnie. Jest również widoczny z poziomu ulicy - zarówno dla osób korzystających z komunikacji miejskiej, jak i samochodów. To teren miejski i wspólnotowy.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren jest otwarty i ogólnodostępny. Skwer między budynkami jest własnością miasta i nie ma żadnych ogrodzeń. Przestrzeń przy budynku al. Waszyngtona 130 od strony ul. Kirasjerów jest otwarta i również nie posiada żadnych ogrodzeń. Kosze na śmieci będą ogólnodostępne, ustawione przy chodniku.


Pełny opis projektu

Projekt ma na celu zagospodarowanie i rewitalizację dwóch przestrzeni, które są one zaniedbane i bywają zaśmiecone: skweru o powierzchni ok. 200 m2 między budynkami al. Waszyngtona 128 i 130 oraz ulicami Waszyngtona i Kirasjerów. Dodatkowo od strony al. Waszyngtona stoją słupki, które można odnowić. Druga przestrzeń to teren zielony o powierzchni 120 m2, która znajduje się na wysokości budynku al. Waszyngtona 130 od strony ul. Kirasjerów. Głównym celem projektu "Ogrody Kirasjerów" jest nasadzenie nowego trawnika na obydwu przestrzeniach, wprowadzenie elementów kwiatowych oraz krzewów i dzięki temu uatrakcyjnienie przestrzeni dla mieszkańców często korzystających z tych ulic. We współpracy z mieszkańcami zostanie ustalony projekt zagospodarowania tych przestrzeni żeby najlepiej służyły osobom mieszkającym w okolicy. Przejście między budynkami, które otacza teren zielony jest często wykorzystywane przez mieszkańców, którzy podróżują komunikacją miejską (al. Waszyngtona i ul. Grochowska) i mieszkają w budynkach od strony ul. Kirasjerów. Ulica ta stanowi często trasę spacerową dla właścicieli psów oraz rodzin z dziećmi.

Dodatkowo w ramach projektu ustanowione będą dwa kosze na śmieci na ul. Kirasjerów podnoszące standard życia mieszkańców oraz dające możliwość wyrzucania odchodów dla właścicieli psów, którzy często spacerują w sąsiedztwie.

Mieszkańcy Grochowa mają do dyspozycji trzy parki (Skaryszewski, Polińskiego i OPAK), ale często nie przykładają uwagi do małych terenów zielonych znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie. Projektu podniesie standard korzystania z przestrzeni publicznej oraz pozwoli na lepsze utożsamianie się mieszkańców z okolicą ze względu na poprawienie estetyki i dodanie elementów zielonych. Istotnym elementem będzie wprowadzenie udogodnień, których teraz brakuje w przypadku korzystania z chodników, czyli koszy na śmieci na ul. Kirasjerów. Zgodnie z prawem na terenie m.st. Warszawy kosze mogą być wykorzystywane do wyrzucania odchodów psów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Skwer i teren zielony są mijane każdego dnia i szpecą krajobraz. Zagospodarowanie w prosty sposób - przez zasadzenie trawy i roślin będzie działaniem poprawiającym jakość życia. Nagłośniony problem zanieczyszczenia powietrza oraz smogu powoduje, że tereny zielone, nawet najmniejsze, powinny być lepiej wykorzystane i obsadzone roślinnością. Wreszcie mieszkańcy mają okna, które wychodzą na ten teren, co obniża ich standard życia.

Problem braku jakichkolwiek koszy na śmieci na ul. Kirasjerów powoduje, że mieszkańcy wyrzucają śmieci i niedopałki na chodnik lub trawnik, a następnie te obiekty zostają tam przez dłuższy czas. Z kolei właściciele psów powinni mieć też możliwość posprzątania po swoich pupilkach.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- nasadzenie trawnika na obu przestrzeniach (skwer i teren od ul. Kirasjerów): 200m2+120m2=320m2, 320m2 x 22 zł= 7040 zł

- nasadzenie krzewów (8 sztuk): 8 x 100 zł = 800 zł

- nasadzenie kwiatów/założenie kwietników: 6 x 300 zł = 1800 zł

- odnowienie słupków: 6 szt x 30zł = 180 zł

- postawienie koszy na śmieci (2 sztuki): 2 x 600 zł = 1200 zł

- oznakowanie małej architektury (2 koszy) logo Budżetu Partycypacyjnego: 2 x 25zł = 50zł

- oznakowanie terenu zielonego tablicami informacyjnymi z logo Budżetu Partycypacyjnego: 1 x 400 zł = 400 zł


Całkowity koszt projektu: 11 470,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Roczny koszt utrzymania:

- koszt opróżniania koszy - 2 zł (koszt jednorazowego opróżnienia jednego kosza) x 2 (minimalna liczba opróżnień w tygodniu) x 52 tygodnie x 2 kosze: 416 zł

- pielęgnacja trawnika i nasadzeń: 7024 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 7 440,00 zł

Załączniki

  • Kirasjerów – Mapy Google.pdf
  • Kirasjerów – Mapy Google2.pdf