Autor projektu - zmiany z 2017-01-22 16:20:22
Powrót do projektu

Zielone torowiska wzdłuż Nowowiejskiej

status: Zgłoszony


Projekt zakłada zastąpienie kamieni, którymi obecnie są obsypane tory, zastąpienie ich podłożem organicznym oraz wysianie odpornych na trudne warunki roślin (np. trawa, tymianek, rozchodnik, ew. mieszanka płożących bylin).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.10954284667968800782811641693
szerokość geograficzna: 52.237090781280182200376037407

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

ulica Nowowiejska (od Placu Politechniki do Al. Niepodległości)

Istotne informacje o lokalizacji

ulica Nowowiejska (od Placu Politechniki do Al. Niepodległości)


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • studenci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności będą korzystać wszyscy mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zastąpienie kamieni, którymi obecnie są obsypane tory, zastąpienie ich podłożem organicznym oraz wysianie odpornych na trudne warunki roślin (np. trawa, tymianek, rozchodnik, ew. mieszanka płożących bylin).Zielone torowiska są bardzo popularne w wielu miastach na całym świecie. W Warszawie takie rozwiązania to nadal rzadkość. Stosowana dotychczas technologia (np. tzw. trawa z rolki) również nie wydaje się najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Należy rozważyć także zastosowanie innych roślin niż trawa. Sukulenty lub tymianek są roślinami dużo bardziej odpornymi na suszę, nie wymagają również koszenia. Mieszanka roślin płożących mogłaby zaś znacznie wzbogacić estetykę torowisk, które zajmują znaczną powierzchnię głównych ulic Warszawy. W ramach projektu chcielibyśmy doprowadzić do wypracowania nowych standardów w tym zakresie, które pozwoliłyby upowszechnić zielone torowiska w Warszawie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zielone torowiska to powiększanie powierzchni biologicznie czynnej miasta. Poza względami natury ekologicznej zielone torowiska wyciszają hałas towarzyszący jadącym po szynach tramwajom o nawet 5 decybeli.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Usunięcie części kamieni, którymi obecnie są obsypane tory - 30 000,00 zł

Obsypanie torów podłożem organicznym - 20 000,00 zł

Wysiew nasion - 30 000,00 zł

Pielegnacja - 10 000,00 zł

Akcja promocyjno-edukacyjna - 10 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt pielęgnacji zielonych torowisk.


Całkowity koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

Załączniki