Koordynator w Zarządzie Transportu Miejskiego - zmiany z 2017-04-13 16:30:13
Powrót do projektu

Zielone torowiska wzdłuż Nowowiejskiej EKSPERYMENT- eksperyment

status: Zgłoszony


Projekt zakłada przeprowadzenie praktycznych badań naukowych mających na celu ocenę zaprezentowanie możliwości zastosowania zabudowy roślinnej na torowiskach tramwajowych o konstrukcji podsypkowej opracowanie na tej podstawie standardów projektowych i utrzymaniowych. W ramach badań eksperymentu odcinki torowisk wzdłuż ulicy Nowowiejskiej zostaną obsadzone zielenią.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0078281164169
szerokość geograficzna: 52.2200376037407

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

odcinki torowisk wzdłuż ulicy Nowowiejskiej (od Placu Politechniki do Al. Niepodległości odcinek w pobliżu gmachu Politechniki Warszawskiej (w pobliżu przystanków tramwajowych)

Istotne informacje o lokalizacji

odcinki torowisk wzdłuż ulicy Nowowiejskiej (od Placu Politechniki do Al. Niepodległościw pobliżu gmachu Politechniki Warszawskiej)


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • studenci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności w okresie prowadzenia badań będą korzystać wszyscy mieszkańcy. Docelowo efekty projektu mają objąć teren całej Warszawy.mogą zostać wykorzystane na innych warszawskich torowiskach


Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie badań naukowych mających na celu ocenę zaprezentowanie możliwości zastosowania zabudowy roślinnej na torowiskach tramwajowych o konstrukcji podsypkowej opracowanie na tej podstawie standardów projektowych i utrzymaniowych. W ramach badań eksperymentu odcinki torowisk wzdłuż wzdłuż ulicy Nowowiejskiej zostaną obsadzone zielenią.Zielone torowiska są bardzo popularne w wielu miastach na całym świecie. Niewątpliwei podwyższają estetykę przestrzeni publicznej, zwiększają naturalne powierzchnie retencji wód opadowych i co więcej, charakteryzują się wysokimi walorami w zakresie obniżenia emisji akustycznej związanej z ruchem tramwajów (o ok. 3-5dB względem torowisk z inną zabudową).Obecnie w Warszawie zabudowa trawiasta stosowana jest tylko na torowiskach o konstrukcji bezpodsypkowej. Tego rodzaju konstrukcje są jednak droższe w realizacji względem torowisk podsypkowych (z zabudową tłuczniową). Ze względu na wskazane wyżej walory torowisk trawiastych wskazane jest przeanalizowanie, w nawiązaniu do dotychczas prowadzanych już przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. prac, badań dotyczących możliwości zastosowania zabudowy trawiastej na torowiskach o konstrukcji podsypkowej. Badania te powinny Eksperyment powinien objąć następujące elementy:

- dobór materiału roślinnego (wybór gatunków roślin) do zabudowy w odniesieniu do kwestii utrzymania i odporności na warunki miejskie;

- analizę rozwiązań technicznych umożliwiających porost materiału roślinnego w odniesieniu do m.in. konieczności prowadzenia prac utrzymaniowych torowiska takich jak podbijanie i regulacja.Efektem finalnym projektu będzie może być opracowanie standardów projektowych i utrzymaniowych dla torowisk z zabudową trawiastą.Ze względu na eksperymentalny charakter projektu może być on ograniczony czasowo w danej lokalizacji. Jednak efekty badań i opracowanie standardy będą miały oddziaływanie na obszar całego m.st. Warszawy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zielone torowiska to powiększanie powierzchni biologicznie czynnej miasta. Poza względami natury ekologicznej zielone torowiska wyciszają hałas towarzyszący jadącym po szynach tramwajom o nawet 5 decybeli.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przygotowanie torowiska do przeprowadzenia badań - 30 000,00 zł Założenie sektorów (poletek) badawczych - 30 000,00 zł Przeprowadzenie badań i opracowanie standardów – 30 eksperymentu - 90 000,00 zł

Akcja promocyjno-edukacyjna - 10 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt pielęgnacji zielonych torowisk.


Całkowity koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

Załączniki

  • Zielone torowiska wzdłuż Nowowiejskiej.jpg