Autor projektu - zmiany z 2017-01-22 08:52:22
Powrót do projektu

Zielone torowisko torowiska wzdłuż Filtrowej i Nowowiejskiej

status: Zgłoszony


Projekt zakłada zastąpienie kamieni, którymi obecnie są obsypane tory, zastąpienie ich podłożem organicznym oraz wysianie odpornych na trudne warunki roślin (np. trawa, tymianek, rozchodnik, ew. mieszanka płożących bylin).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9927004575729379927004575729
szerokość geograficzna: 52.21906543280803219065432808

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

torowiska wzdłuż ulic Nowowiejskiej (od Al. Niepodległości), Krzywickiego i Filtrowej (do Raszyńskiej)

Istotne informacje o lokalizacji

torowiska wzdłuż ulic Nowowiejskiej (od Al. Niepodległości), Krzywickiego i Filtrowej (do Raszyńskiej)


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • studenci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności będą korzystać wszyscy mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zastąpienie kamieni, którymi obecnie są obsypane tory, zastąpienie ich podłożem organicznym oraz wysianie odpornych na trudne warunki roślin (np. trawa, tymianek, rozchodnik, ew. mieszanka płożących bylin).Zielone torowiska są bardzo popularne w wielu miastach na całym świecie. W Warszawie takie rozwiązania to nadal rzadkość. Stosowana dotychczas technologia (np. tzw. trawa z rolki) również nie wydaje się najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Należy rozważyć także zastosowanie innych roślin niż trawa. Sukulenty lub tymianek są roślinami dużo bardziej odpornymi na suszę, nie wymagają również koszenia. Mieszanka roślin płożących mogłaby zaś znacznie wzbogacić estetykę torowisk, które zajmują znaczną powierzchnię głównych ulic Warszawy. W ramach projektu chcielibyśmy doprowadzić do wypracowania nowych standardów w tym zakresie, które pozwoliłyby upowszechnić zielone torowiska w Warszawie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zielone torowiska to powiększanie powierzchni biologicznie czynnej miasta. Poza względami natury ekologicznej zielone torowiska wyciszają hałas towarzyszący jadącym po szynach tramwajom o nawet 5 decybeli.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Usunięcie części kamieni, którymi obecnie są obsypane tory - 30 000,00 zł

Obsypanie torów podłożem organicznym - 20 000,00 zł

Wysiew nasion - 30 000,00 zł

Pielegnacja - 10 000,00 zł

Akcja promocyjno-edukacyjna - 10 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt pielęgnacji zielonych torowisk.


Całkowity koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

Załączniki