Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 10:25:20
Powrót do projektu

Zielone torowiska wzdłuż Filtrowej i Nowowiejskiej EKSPERYMENT

status: Zgłoszony


Projekt zakłada zastąpienie kamieni, którymi obecnie są obsypane tory, zastąpienie ich podłożem organicznym oraz wysianie odpornych na trudne warunki roślin (np. trawa, tymianek, rozchodnik, ew. mieszanka płożących bylin)przeprowadzenie praktycznych badań naukowych mających na celu ocenę możliwości zastosowania zabudowy roślinnej na torowiskach tramwajowych o konstrukcji podsypkowej opracowanie na tej podstawie standardów projektowych i utrzymaniowych. W ramach badań odcinki torowisk wzdłuż ulic Filtrowej i Nowowiejskiej zostaną obsadzone zielenią.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9927004575729
szerokość geograficzna: 52.219065432808

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

torowiska odcinki torowisk wzdłuż ulic Nowowiejskiej (od Al. Niepodległości), Krzywickiego i Filtrowej (do Raszyńskiej)

Istotne informacje o lokalizacjitorowiska

odcinki torowisk wzdłuż ulic Nowowiejskiej (od Al. Niepodległości), Krzywickiego i Filtrowej (do Raszyńskiej)


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • studenci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności w okresie prowadzenia badań będą korzystać wszyscy mieszkańcy. Docelowo efekty projektu mają objąć teren całej Warszawy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zastąpienie kamieni, którymi obecnie są obsypane tory, zastąpienie ich podłożem organicznym oraz wysianie odpornych na trudne warunki roślin (np. trawa, tymianek, rozchodnik, ew. mieszanka płożących bylin)przeprowadzenie badań naukowych mających na celu ocenę możliwości zastosowania zabudowy roślinnej na torowiskach tramwajowych o konstrukcji podsypkowej opracowanie na tej podstawie standardów projektowych i utrzymaniowych. W ramach badań odcinki torowisk wzdłuż wzdłuż ulic Filtrowej i Nowowiejskiej zostaną obsadzone zielenią.Zielone torowiska są bardzo popularne w wielu miastach na całym świecie. W Warszawie takie rozwiązania to nadal rzadkość. Stosowana dotychczas technologia (np. tzw. trawa z rolki) również nie wydaje się najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Należy rozważyć także zastosowanie innych roślin niż trawa. Sukulenty lub tymianek są roślinami dużo bardziej odpornymi na suszę, nie wymagają również koszenia. Mieszanka roślin płożących mogłaby zaś znacznie wzbogacić estetykę torowisk, które zajmują znaczną powierzchnię głównych ulic Warszawy. W ramach projektu chcielibyśmy doprowadzić do wypracowania nowych standardów w tym zakresie, które pozwoliłyby upowszechnić zielone torowiska w WarszawieNiewątpliwei podwyższają estetykę przestrzeni publicznej, zwiększają naturalne powierzchnie retencji wód opadowych i co więcej, charakteryzują się wysokimi walorami w zakresie obniżenia emisji akustycznej związanej z ruchem tramwajów (o ok. 3-5dB względem torowisk z inną zabudową).Obecnie w Warszawie zabudowa trawiasta stosowana jest tylko na torowiskach o konstrukcji bezpodsypkowej. Tego rodzaju konstrukcje są jednak droższe w realizacji względem torowisk podsypkowych (z zabudową tłuczniową). Ze względu na wskazane wyżej walory torowisk trawiastych wskazane jest przeanalizowanie, w nawiązaniu do dotychczas prowadzanych już przez Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. prac, badań dotyczących możliwości zastosowania zabudowy trawiastej na torowiskach o konstrukcji podsypkowej. Badania te powinny objąć następujące elementy:

- dobór materiału roślinnego (wybór gatunków roślin) do zabudowy w odniesieniu do kwestii utrzymania i odporności na warunki miejskie;

- analizę rozwiązań technicznych umożliwiających porost materiału roślinnego w odniesieniu do m.in. konieczności prowadzenia prac utrzymaniowych torowiska takich jak podbijanie i regulacja.Efektem finalnym projektu będzie opracowanie standardów projektowych i utrzymaniowych dla torowisk z zabudową trawiastą.Ze względu na eksperymentalny charakter projektu może być on ograniczony czasowo w danej lokalizacji. Jednak efekty badań i opracowanie standardy będą miały oddziaływanie na obszar całego m.st. Warszawy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zielone torowiska to powiększanie powierzchni biologicznie czynnej miasta. Poza względami natury ekologicznej zielone torowiska wyciszają hałas towarzyszący jadącym po szynach tramwajom o nawet 5 decybeli.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychUsunięcie części kamieni, którymi obecnie są obsypane tory

Przygotowanie torowiska do przeprowadzenia badań - 30 000,00 zł Obsypanie torów podłożem organicznym - 20

Założenie sektorów (poletek) badawczych - 30 000,00 zł Wysiew nasion -

Przeprowadzenie badań i opracowanie standardów – 30 000,00 zł Pielegnacja - 10 000,00 zł

Akcja promocyjno-edukacyjna - 10 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 100 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt pielęgnacji zielonych torowisk.


Całkowity koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

Załączniki

  • Zielone torowiska wzdłuż Filtrowej i Nowowiejskiej.jpg