Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-02-07 12:12:07
Powrót do projektu

Spacery pieszo-rowerowe z przewodnikiem

status: Zgłoszony


Wydanie przewodnika dla mieszkańców po dzielnicy Targówek oraz 5 spacerów pieszych z przewodnikiem i 5 wycieczek rowerowych obejmujących całą dzielnicę.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.04910409447257
szerokość geograficzna: 52.291046680404506

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

cała dzielnica

Istotne informacje o lokalizacji

Wycieczki rowerowe i spacery odbywają się w całej dzielnicy


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wycieczki będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. Przewodnik będzie rozdawany podczas wycieczek każdemu z uczestników.


Pełny opis projektu

Wydanie przewodnika książkowego dla mieszkańców, prezentującego trasy piesze i rowerowe po całej dzielnicy. Przewodnik będzie rozdawany przed wycieczkami i spacerami oraz w urzędzie dzielnicy. Zostanie wydany w maju 20018 r. Od maja do września będą odbywać się wycieczki piesze i rowerowe z przewodnikiem, który opowie historie o dzielnicy dla mieszkańców.

Cykl spacerów pieszych

maj Bródno

czerwiec Bródno - Podgrodzie

lipiec Zacisze

sierpień Targówek Mieszkaniowy

wrzesień Targówek FabrycznyCykl spacerów rowerowych

maj Targówek Fabryczny

czerwiec Targówek Mieszkaniowy

lipiec Bródno

sierpień Zacisze

wrzesień Bródno - Podgrodzie


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkańcy interesują się historią naszej dzielnicy. Spacery to doskonała okazja do lepszego poznania naszej dzielnicy i integracji mieszkańców. Przewodnik książkowy pozwoli mieszkańcom indywidualnie lub w mniejszych grupach spacerować w każdym dowolnym czasie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

20 000 koszt wydania 1000 przewodników

Opłata za przewodnika - 5 spacerów pieszych i 5 rowerowych po dzielnicy - 200 złotych jeden spacer x 10=2000 złotych


Całkowity koszt projektu: 22 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki