Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 21:25:21
Powrót do projektu

Spacery pieszo-rowerowe z przewodnikiem

status: Zgłoszony


Wydanie przewodnika dla mieszkańców po dzielnicy Targówek oraz 5 spacerów pieszych z przewodnikiem i 5 wycieczek rowerowych obejmujących całą dzielnicę.

Lokalizacja na mapie


Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

cała dzielnica

Istotne informacje o lokalizacji

Wycieczki rowerowe i spacery odbywają się w całej dzielnicy


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wycieczki będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. Przewodnik będzie rozdawany podczas wycieczek każdemu z uczestników.


Pełny opis projektu

Wydanie przewodnika książkowego spacerownika (broszura w formie książeczki) dla mieszkańców, prezentującego trasy piesze i rowerowe po całej dzielnicy. Przewodnik Spacerownik będzie rozdawany przed wycieczkami i spacerami oraz w urzędzie dzielnicy. Zostanie wydany w maju 20018 opracowany w okresie luty - kwiecień, przez przewodnika znającego historię i uroki Targówka. W przewodniku zostaną zamieszczone mapki tras, które będą podstawa do spacerów i wycieczek rowerowych po jego wydaniu. Wydany zostanie w maju 2018 r. Od 2 połowy maja do września będą odbywać się wycieczki piesze i rowerowe z przewodnikiem, który opowie historie o dzielnicy dla mieszkańców. Wycieczki spacery zgodnie z zaproponowanymi w spacerowniku trasami. Zarówno spacery piesze jak i wycieczki rowerowe odbęda sie w kazdej z 5 cześci dzielnicy. Proponujemy, by w danym miesiącu nie pokrywały się trasy wycieczki rowerowej i spaceru pieszego.

Spacerownik powinien być także dostępny w wersji pdf na stronie www. urzędu dzielnicy do samodzielnego wydruku

Cykl spacerów pieszych

maj Bródno

czerwiec Bródno - Podgrodzie

lipiec Zacisze

sierpień Targówek Mieszkaniowy

wrzesień Targówek FabrycznyCykl spacerów rowerowych

maj Targówek Fabryczny

czerwiec Targówek Mieszkaniowy

lipiec Bródno

sierpień Zacisze

wrzesień Bródno - PodgrodzieO terminach wycieczek mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez stronę www. urzędu dzielnicy, poprzez plakaty na słupach ogłoszeniowych, w placówkach oświatowych i innych instytucjach podległych urzędowi dzielnicy jak również z reklamy zamieszczonej w lokalnych portalach internetowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkańcy interesują się historią naszej dzielnicy. Spacery to doskonała okazja do lepszego poznania naszej dzielnicy i integracji mieszkańców. Przewodnik książkowy pozwoli mieszkańcom indywidualnie lub w mniejszych grupach spacerować w każdym dowolnym czasie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

20 000 koszt wydania 1000 przewodników Opłata za przewodnika - w tym (około: 5 tys. - opracownie tras i wkładu merytorycznego przez przewodnika, 5 tys. - opracowanie graficzne przewodnika i plakatu oraz reklamy internetowej, 10 000 - wydruk)

3000 zł. - koszty obsługi przewodnickiej (5 spacerów pieszych i 5 wycieczek rowerowych po dzielnicy - 200 złotych jeden spacer x 10=2000 złotych300 złotych brutto za każdy)

2000 zł. - koszt wydruku plakatów (200 szt.plakatów oraz reklama w internetowych mediach lokalnych)


Całkowity koszt projektu: 22 25 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki