Koordynator w Lasach Miejskich - zmiany z 2017-04-07 17:33:07
Powrót do projektu

Biegaj w Lesie Bródnowskim - wyznaczenie tras 2 i 5 km i biegi z instruktorem.

status: Zgłoszony


Oznakowaniu tras biegowych w Lesie Bródnowskim w ramach wytyczonych szlaków dla pieszych na terenie lasu.

Zorganizowanie cotygodniowych biegów z instruktorem oraz

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0659751886851
szerokość geograficzna: 52.2956722040131

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Las Bródnowski

Istotne informacje o lokalizacji

Trasy biegowe będą realizowane wyłącznie w ramach wyznaczonych zarządzeniem RDOŚ z dnia 30 września 2014 r. szlaków przeznaczonych dla ruchu pieszego. Proponuje się utworzenie dwóch tras biegowych o różnych długościach (5 i 10 km).


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt przewiduje wytyczenie tras biegowych w ramach istniejących szlaków dla pieszych celem uprawiania aktywności fizycznej jaką jest bieganie, chodzenie. Trasy będą ogólnodostępne i przeznaczone do uprawiania aktywności fizycznej na zasadach jakie obowiązują w Lesie Bródnowskim.

Przewiduje także biegi z instruktorem na wytyczonych szlakach przez cały rok. Raz w tygodniu.
Pełny opis projektu

Projekt polega na oznakowaniu tras biegowych w Lesie Bródnowskim w ramach wytyczonych już ciągów pieszych w lesie.Projekt obejmuje: 1. wytyczenie 2 tras biegowych (2 i 5 km), ich oznakowanie 2. wykonanie, oprawa i montaż tablic informacyjnych z mapami tras biegowych 3. wykonanie i montaż oznakowania tras biegowych (oznakowanie dojścia do trasy biegowej oraz samych tras w lesie, oznakowanie tabliczkami); 4. namalowanie na drzewach oznaczeń wytyczających przebieg poszczególnych ścieżek biegowych farbą nietoksyczną o podwyższonej trwałości. Przewiduje się wykorzystanie istniejących w lesie tablic stelażowych do celów oznakowania trasy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W ostatnich latach bieganie zyskało na popularności i stało sie jedną z powszechniejszych form aktywności fizycznej, nie wymagająca wielkich nakładów finansowych. Dlatego też warto propagować tę dyscyplinę sportową i zachęcać do nich mieszkańców m.in. poprzez stworzenie odpowiednich warunków do biegania. Bieganie na miękkim podłożu zmniejsza ryzyko kontuzji. Dodatkowym aspektem uzasadniającym potrzebę wytyczenia tras biegowych jest bezpieczeństwo oraz ochrona środowiska. Wytyczając trasy biegowe możliwe jest zachęcenie biegaczy do uprawiania sportu na oficjalnych trasach, a nie w miejscach, w których jest to zabronione.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Tablica informacyjna: 5 x 400 zł = 2 000,00 zł

Stelaż dębowy do tablicy informacyjnej: 1 500 zł x 5 = 7 500,00 zł

Tabliczki informujące o dojściu do trasy/tabliczki na trasie: 10 x 300 zł = 3 000,00 zł

Wykonanie piktogramu 1 szt co 100 = 75 szt, koszt 15zł/1szt = 1 125złFarba: wliczone w koszt wykonania

Projekty graficzne: 300 zł

Koszt prac: 2 000,00 zł

tabliczka informacyjna dot. realizacji z budżetu partycypacyjnego : 5 x 200,00 zł = 1000zł

Koszt instruktora 100 150 złotych x 4 razy w miesiącu x 12 miesięcy = 4 800 7 200

Atest długości Polskiego Związku Lekkoatletyki - 5km 450 zł + 200 zł za międzyczasy


Całkowity koszt projektu: 20 45024 775,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

czyszczenie tablic i naprawa tablic, odnawianie piktogramów


Całkowity koszt eksploatacji: 2 000,00 zł

Załączniki