Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 01:26:23
Powrót do projektu

Kurs autoprezentacji i wystąpień publicznych

status: Zgłoszony


Kurs autoprezentacji i wystąpień publicznych to projekt, który pozwoli uczestnikom na zdobycie nowych umiejętności i profesjonalne przygotowanie do wielu zawodowych wyzwań. W trakcie trzymiesięcznego kursu uczestnicy poznają strukturę wystąpień publicznych i sztukę prezentacji. Dowiedzą się, jak świadomie wykorzystywać mowę ciała i jak prawidłowo dopasowywać komunikat do odbiorcy.

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie

ul. Mieszka I nr 7

03-886 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt ogólnodostępny. Realizowany w 3 grupach, każda po 20 osób. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu po 2h dla każdej z grup. O uczestnictwie zdecyduje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik powinien podpisać zobowiązanie do uczestnictwa z dopuszczeniem określonej liczby nieobecności. Po przekroczeniu tej liczby uczestnik powinien zostać z kursu wykluczony, a na jego miejsce będzie przyjęta kolejna osoba. Przed rozpoczęciem warsztatów podmiot realizujący kurs opracuje regulamin, który dokładnie będzie określał zasady uczestnictwa w bezpłatnych lekcjach.


Pełny opis projektu

Kurs autoprezentacji i wystąpień publicznych to projekt, który pozwoli uczestnikom na profesjonalne przygotowanie do wielu zawodowych wyzwań. Świadome kreowanie wizerunku, czy techniki radzenia sobie z tremą są w dzisiejszych czasach ważnym elementem funkcjonowania w wielu dziedzinach naszego życia. W trakcie trzymiesięcznego kursu uczestnicy poznają strukturę wystąpień publicznych i sztukę prezentacji. Dowiedzą się, jak świadomie wykorzystywać mowę ciała i jak prawidłowo dopasowywać komunikat do odbiorcy. W programie m.in.: komunikat werbalny i niewerbalny, dykcja i emisja głosu, techniki oddechowe, techniki podtrzymywania uwagi słuchaczy, rola interakcji z rozmówcą, nagrania video, scenki dramowe.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności ciekawego i skutecznego przedstawiania zagadnień na forum, umiejętność radzenia sobie z tremą. Uczestnicy projektu zdobędą umiejętności przydatne podczas spotkań biznesowych, rozmów kwalifikacyjnych, a także w życiu prywatnym.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Składowe kosztorysu: promocja kursu (5000 sztuk ulotek, 50 plakatów), coach, sprzęt do nagrywania wystąpień, materiały szkoleniowe, dyplomy ukończenia kursu, wynajem sali, utworzenie 3 grup- każda po 20 uczestników, czas trwania kursu dwa miesiące (8 spotkań od września do października), zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po 2h dla każdej z grup. Kurs poprzedzi rejestracja.


Całkowity koszt projektu: 8 500,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki