Koordynator w dzielnicy Wola - zmiany z 2017-01-31 11:48:31
Powrót do projektu

Owocowy ogród – rewitalizacja skweru zielonego przy ulicy Jana Brożka 1a/2a-b/ Ciołka 18

status: Zgłoszony


Zmieńmy zaniedbany trawnik w wyjątkowy ogród! Projekt zakłada nasadzenie drzewek i krzewów w pozbawionej drzewostanu części skweru. Powstanie przypominający sad ogród - unikalne w charakterze, uwodzące kolorami kwiatów i owoców miejsce zielonego wypoczynku dla mieszkańców i przechodniów. Dobór różnorodnych roślin zapewni wysokie walory estetyczne, rekreacyjne i edukacyjne przez cały rok.
Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9459790587425239459790587425
szerokość geograficzna: 52.243880964495252438809644952

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Ulica Jana Brożka – odcinek między ul. Ciołka i Deotymy – skwer zielony między budynkami Brożka 1a, Brożka 2a, 2b, Ciołka 18, 20.

Istotne informacje o lokalizacji

Objęty potencjalną rewitalizacją skwer znajduje się naprzeciwko Młodzieżowego Domu Kultury (Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, Brożka 1a), w sąsiedztwie Gimnazjum Integracyjnego nr 52 oraz Gimnazjum nr 48. W pobliżu skweru znajduje się również budynek biurowy Izby Celnej, bloki mieszkalne Jana Brożka 2a, 2b, Deotymy 43, 43a, Ciołka 18, 20 oraz Parafia rzymskokatolicka św. Józefa Oblubieńca.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • rodziny z dziećmi
  • Mieszkańcy
  • uczniowie
  • MDK

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Lokalizacja spełnia wszystkie kryteria definicji ogólnodostępności, skwer jest nieogrodzony, w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszego wzdłuż ulicy Jana Brożka. Skwer jest dostępny za darmo dla wszystkich mieszkańców i przechodniów bez ograniczeń czasowych.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje rewitalizację zieleni większej części skweru

w opisanej wyżej lokalizacji (zachodni kraniec oraz północno wschodni fragment skweru posiadają drzewostan i te części nie są objęte projektem).

Projekt zakłada nasadzenia różnorodnych drzewek i krzewów owocowych, tak by w efekcie powstał przypominający sad ogród. Doborem i rozplanowaniem roślin zajmie się architekt zieleni po to, by nasadzenia spełniały następujące kryteria:

1) W efekcie powstanie ogród atrakcyjny w różnych porach roku (przykładowo od kwitnących na wiosnę wiśni, poprzez czerwieniejące jesienią liście aronii, po zachowujące kolor w zimie „rajskie jabłuszka”) 2) Rośliny zostaną dobrane

w taki sposób, by całość tworzyła interesujący i różnorodny zestaw o walorach estetycznych, przyrodniczych i edukacyjnych. 3) Rośliny zostaną wyselekcjonowane tak, by koszt inwestycji był niski oraz by wymagały one minimalnych nakładów związanych

z opieką (wyłącznie rzadkie i proste zabiegi pielęgnacyjne, nie generujące dodatkowych kosztów typu przycinanie gałęzi)

4) Będą to drzewa i krzewy gatunków nie osiągających dużych wysokości (np. drzewka szczepione na pniu, w których rozrasta się jedynie korona) posadzone w takich miejscach, by nie zabierać światła mieszkańcom okolicznych budynków. 5) W doborze roślin uwzględni się przyszły walor edukacyjny – interesujące

i różnorodne gatunki roślin.

Projekt inspirowany jest w jakiejś mierze Sadami Żoliborskimi, tego typu miejsca są bardzo lubiane i doceniane przez mieszkańców, a jednocześnie niezwykle rzadkie w mieście.

Rośliny owocowe przyciągają lubiane gatunki ptaków jak sikorki czy szpaki, efekt ten zostanie wzmocniony przez zainstalowanie budek dla ptaków. Dla zachowania czystości na skwerze zostanie umieszczony pojemnik na psie odchody. Ustawienie atrakcyjnych tabliczek z informacjami i ciekawostkami na temat posadzonych gatunków drzew i krzewów wzmocni z kolei walor edukacyjny ogrodu i zachęci do przebywania wśród zieleni.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Skwer ma znaczny, niewykorzystany potencjał, posiada niewielki, podupadający drzewostan (jesienią 2016 roku wycięto topole, które ze względu zły stan zagrażały przechodniom)

i powierzchnię w większości pokrytą jedynie trawą. Efektem projektu będzie zamienienie zaniedbanego trawnika w miejsce

o wyjątkowych walorach przyrodniczych, rekreacyjnych

i edukacyjnych. Nasadzenie odmiennych drzew i krzewów owocowych stworzy atrakcyjny w różnych porach roku ogród

i przyciągnie lubiane gatunki ptaków, jak sikorki i szpaki. Tabliczki informacyjne z ciekawostkami sprawą, że miejsce będzie miało istotny walor edukacyjny i rozrywkowy. Wzmocnienie zieleni poprawi jakość życia oraz jakość powietrza przechodniów i mieszkańców. Owocowy ogród to unikalna i lubiana forma zieleni miejskiej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

24 drzewka (w tym koszt posadzenia) – 24 x 500 zł (12000 zł)

40 krzewów (w tym koszt posadzenia) – 40 x 40 zł (1600 zł)

Konsultacje architekta zieleni – 3 000 zł

3 budki dla ptaków – 3 x 30 zł. (90 zł)

pojemnik na psie odchody + podajnik do zestawów higienicznych do zbiórki psich odchodów – 450 zł.

Tabliczki z informacjami i ciekawostkami (w tym projekt, przygotowanie i montaż) – 2000 zł.

Rezerwa 2000 zł.


Całkowity koszt projektu: 21 140,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty utrzymana zieleni w pierwszych latach po posadzeniu - 2500 zł. rocznie

Torebki higieniczne do zbierania psich odchodów -900 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 3 400,00 zł

Załączniki