slacek - zmiany z 2017-02-14 11:57:14
Powrót do projektu

Modernizacja ogólnodostępnych kortów squash oraz zaplecza sanitarnego

status: Zgłoszony


Projekt ma na celu modernizację dwóch, jedynych kortów squash na Bielanach oraz szatni męskiej i damskiej wraz z łazienkami, które będą codziennie bezpłatnie udostępniane zainteresowanym.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9556323289871
szerokość geograficzna: 52.2863931092047

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Marymoncka 34

Istotne informacje o lokalizacji

Korty wraz z szatniami i łazienkami znajdują się w siedzibie Klubu Sportowego AZS AWF Warszawa na terenie Akademii Wychowania Fizycznego.


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • seniorzy
  • studenci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Oba korty oraz szatnie męska i damska wraz z łazienkami będą ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych od poniedziałku do piątku, w wymiarze 35 godzin tygodniowo w godzinach 9:00 - 21:00 według ustalonego harmonogramu. Obowiązywać będą wcześniejsze rezerwacje telefoniczne lub internetowe. Użytkownicy zobowiązani będą do stosowania obuwia z jasną podeszwą. Z szatni i łazienek korzystają również dzieci uczestniczące w projekcie Dziecięca Akademia Sportu oraz młodzież, studenci, dorośli, którzy uczestniczą w zajęciach sportowych w budynku.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada modernizację dwóch kortów squash znajdujących się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego. Modernizacja zakłada renowację wszystkich 4 ścian na każdym korcie w oparciu o atestowaną technologię ASB. W projekcie przewidziana jest również modernizacja zaplecza sanitarnego w postaci szatni wraz z łazienkami i prysznicami, co pozwoli zwiekszyć zwiększyć komfort użytkowania. Projekt zakłada m.in. zakup nowych szafek do szatni. Dzięki zaangażowaniu środków z budżetu partycypacyjnego byłyby to prawdopodobnie jedyne korty squash w Warszawie dostępne bezpłatnie dla mieszkańców przez 35 godzin tygodniowo.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Są to jedyne korty squash w Dzielnicy Bielany, z których często chętnie korzystają mieszkańcy. Możliwość bezpłatnego korzystania z kortów powinna zachęcić ich do większej aktywności fizycznej. Obecne szatnie oraz łazienki nie spełniają już współczesnych standardów i nie zapewniają odpowiednio komfortowych warunków.

Dzięki zaangażowaniu środków z budżetu partycypacyjnego byłyby to prawdopodobnie jedyne korty squash w Warszawie dostępne bezpłatnie dla mieszkańców przez 35 godzin tygodniowo.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Modernizacja 8 ścian dwóch kortów w technologii ASB - 270 000,00

Modernizacja 2 szatni i 2 łazienek wraz z natryskami - 80 000,00

Zakup nowych szafek - 20 000,00


Całkowity koszt projektu: 370 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki