slacek - zmiany z 2017-05-30 16:32:30
Powrót do projektu

Ławki na skwerze przy ul. Schroegera na wysokości Fontany i Lisowskiej

status: Zgłoszony


Ustawienie 4 nowych ławek przy dwóch chodnikach przecinających skwer oraz uporządkowanie obecnej na skwerze zieleni: usunięcie zbędnych roślin, przycięcie krzewów i uschniętych gałęzi drzew. Proponuję także ustawić dwa dodatkowe kosze na śmieci w pobliżu ławek.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9509344398975
szerokość geograficzna: 52.2786940540679

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

ul. Schroegera, Lisowska, Fontany

Istotne informacje o lokalizacji

Skwer pomiędzy ulicami Schroegera, Lisowska i Fontany


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Skwer i ławki dostępne całą dobę przez cały rok


Pełny opis projektu

Projekt zakłada ustawienie 4 nowych ławek przy dwóch chodnikach przecinających skwer oraz uporządkowanie obecnej na skwerze zieleni: usunięcie zbędnych roślin, przycięcie krzewów i uschniętych gałęzi drzew. Projekt zakłada także ustawienie dwóch dodatkowych koszy na śmieci w pobliżu ławek.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

- w końcu będzie gdzie usiąść na tym małym, ale przyjemnym skwerze

- dodatkowe, regularnie opróżniane kosze na śmieci sprawią, że obecne tam w tej chwili przestaną się przepełniać


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Ławki z oparciem 4 szt. - 8 000,00 zł

Kosze na śmieci 2 szt. - 1 500,00 zł

Koszt oznakowania ławek i koszy na śmieci (logo BP) - 150,00 zł

Uporządkowanie zieleni na skwerze - 1 000,00 zł

Sporządzenie całościowego projektu modernizacji i zagospodarowania terenu - 5 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 15 650,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty sprzątania - 500 zł rocznie

koszty konserwacji ławek - 400 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 900,00 zł

Załączniki

  • lawki.jpg
  • lawki na skwerze przy ul. Schroegera.jpg