Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 18:38:23
Powrót do projektu

Arbuzy - wielofunkcyjne boisko boiska dla dzieci

status: Zgłoszony


Projekt dotyczy budowy niewielkiego, ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę, koszykówkę i badmintona oraz stół do ping-pomga ponga na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Arbuzowa. Obiekt byłby wyposażony w naturalną nawierzchnię i ogrodzony siatką, podzielony na część sportową i rekreacyjną.

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

SM ARBUZOWA

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projektowane boisko byłoby pierwszym ogólnodostępnym obiektem sportowo-rekreacyjnym w tej części Stegien. Sposób korzystania z boiska zostałby zapisany w regulaminie. Ograniczenia dotyczyłyby między innymi zakazu korzystania z obiektu w czasie ciszy nocnej i po zapadnięciu zmroku oraz spożywania na nim alkoholu. Teren boiska byłby ogrodzony siatką z furtką. Dostęp do obiektu projektuje się od strony ulicy Arbuzowej.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje realizację ogólnodostępnego boiska do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę, koszykówkę i badmintona, oraz ping-ponga, które byłoby pierwszym publicznym obiektem sportowo-rekreacyjnym przeznaczonym dla dzieci po tej stronie Al. Wilanowskiej. Na osiedlu mieszka bardzo dużo dzieci, natomiast najbliższy plac znajduje się przy ul.Bonifacego - dwie ruchliwe ulice do przejścia.

Część obiektu przeznaczona bezpośrednio do gry miałaby wymiary prostokąta o szer. ok. 15 m i długości 30 m. Boisko byłoby wyposażone w dwie bramki o wymiarach: 3 m szer. i 2 m wys. oraz wielofunkcyjne słupki (siatkówka, badminton) z płynną regulacją wysokości oraz koszami do koszykówki mocowanymi nad bramkami na odpowiednio wyprofilowanych, przymocowanych do podłoża słupach. Obiekt miałby wymiary prostokąta o szer. ok. 15 m i długości 60 m i byłby odgrodzony od otaczającego terenu siatką. Wejście na teren boiska znajdowałoby się od strony ulicy Arbuzowej. Część obiektu pełniłaby funkcje pomocnicze. W części tej przebywaliby opiekunowie, młodsze rodzeństwo, w tej części stałby stół do ping-ponga oraz byłby mini-kosz dla dzieci, ławki i stolik. Część pomocnicza miałaby kształt prostokąta o wym. ok. 20m na ok. 10m.

Za obydwiema bramkami projektuje się realizację podwyższonych siatek (piłkochwytów), ułatwiających korzystanie z boiska oraz odgradzających boisko od części pomocniczej obiektu.

Obiekt wyposażony byłby w nawierzchnię naturalną. Przewiduje się odpowiednie utwardzenie i wyrównanie nawierzchni oraz przygotowanie podłoża i zasianie trawy. Nie planuje się realizacji oświetlenia terenu. Regulamin przewidywałby korzystanie z obiektu wyłącznie w porze dziennej, przed zapadnięciem zmroku.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W tej części Stegien nie ma publicznych obiektów zaspokajających lokalne potrzeby mieszkańców. Na naszym obszarze dzieci i młodzież zmuszone są grać w piłkę pod oknami sąsiadów, na drogach przeciwpożarowych, trawnikach, chodnikach, wśród pieszych i rowerów. Narażają się tym samym na liczne kontuzje i stwarzają jednocześnie zagrożenie dla innych. Na terenie SM Arbuzowa znajduje się teren ogrodzony ogrodzonyz 3 stron. Wystarczy , z czwartej w części. Teren ten jest idealny na wielofunkcyjne boisko sportowe dla dzieci i młodzieży.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

nawierzchnia 800 m2 - 14.400,00 zł

ogrodzenie boiska piłkochwyty 90m- 18.000 zł

dopełnienie ogrodzeni całego terenu+ 2 furtki ok.10m - 2.000zł

bramki o wym. 3m szer. i 2m wys. z montażem - 2 szt. - 5.200,00 zł

wielofunkcyjne słupki (siatkówka, badminton) z montażem - 2 szt. - 5.800,00 zł

kosze do koszykówki mocowane na stałe do podłoża - 8.500,00 zł

stół do ping-ponga 50005.000,00

kosz do koszykówki dla małych dzieci - 500,00 zł

stojak na rowery - 1 szt. (5 szt. stojaków typu „U”) - 1.500,00 zł

ławki - 4 szt. - 4.000,00 zł

stolik - 1 szt. - 2.000,00 zł

kosz na śmieci - 1 szt. - 1.000,00 zł

dodatkowe koszty 5.000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 72 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty związane z bieżącą konserwacją i naprawami, koszeniem trawy będzie ponosić Spółdzielnia Mieszkaniowa Arbuzowa


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki