Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-01 11:16:01
Powrót do projektu

Posadzenie drzew wzdłuż Alej Jerozolimskich

status: Zgłoszony


Posadzenie wzdłuż północnej strony Alej Jerozolimskich w rejonie od ul. Popularnej do PKP Aleje Jerozolimskich 30 drzew liściastych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.937945842742929379458427429
szerokość geograficzna: 52.202530750245362025307502454

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Aleje Jerozolimskie, od ul Popularnej do wiaduktu nad PKP Aleje Jerozolimskie.

Istotne informacje o lokalizacji

Numery ewidencyjne działek: 51/14, 51/15, 61/14, 61/13, 41/3, 40/8, 40/7, 40/6, 40/4, 40/2.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dostępne cały rok każdego dnia dla wszystkich.


Pełny opis projektu

Posadzenie 30 drzew liściastych wzdłuż północnej strony Alej Jerozolimskich w rejonie od skrzyżowanie z ul. Popularną do wiaduktu nad stacją PKP Aleje Jerozolimskie. Miejsca posadzenia drzew są zaznaczone na dołączonych zdjęciach satelitarnych - są to miejsca w pobliżu przystanków autobusowych, stacji Veturilo oraz ścieżki rowerowej i chodnika. Gatunki drzew powinny być tak dobrane, by móc przetrwać w trudnych warunkach siedliskowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Okolice Alej Jerozolimskich od Popularnej do wiaduktu nad PKP to teren prawie całkowicie pozbawiony zadrzewienia, co jest wielkim utrudnieniem dla pieszych i rowerzystów - w czasie letnim panują tam duże upały, a duża liczba samochodów emituje spaliny, które są przyczyną trudności z oddychaniem przez cały rok.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

30 x 1 200 zł (wg cennika "Ile kosztuje miasto", podany koszt wraz z 3 letnią pielęgnacją)


Całkowity koszt projektu: 36 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • aleje1.png
  • aleje2.png
  • aleje3.png