Koordynator w Dzielnicy Włochy - zmiany z 2017-02-03 11:44:03
Powrót do projektu

Zakup "książek mówionych" oraz filmów na DVD dla Biblioteki Publicznej przy ul. Chrościckiego 2

status: Zgłoszony


Zakup wydawnictw audiowizualnych w celu wypożyczania wszystkim zainteresowanym.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.911742001771927
szerokość geograficzna: 52.20640842605981

Dzielnica

Włochy


Charakter projektu

Lokalny , Włochy


Lokalizacja projektu

Ks. J. Chrościckiego 2

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zakupione zbiory będą dostępne do wypożyczania dla wszystkich zainteresowanych w Bibliotece Publicznej,

ul. Ks. J. Chrościckiego 2, w godz. otwarcia placówek, zgodnie z Regulaminem Biblioteki.


Pełny opis projektu

Zakup "książek mówionych" i filmów na DVD do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ma służyć wszystkim osobom, dla których biblioteka jest dogodnym miejscem umożliwiającym nieodpłatne korzystanie z ww. zbiorów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Bezpłatny dostęp do zbiorów lokalnej biblioteki jest wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem. Pozwala wielokrotnie wykorzystywać raz nabyte materiały przez dużą liczbę osób. Zaspokaja potrzeby kulturalne i edukacyjne różnych grup odbiorców. Jest też miłą i pożyteczną formą spędzania czasu wolnego. Nie bez znaczenia jest również fakt odciążenia domowych budżetów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Średnia cena filmu na DVD to ok. 30 zł., średnia cena "książki mówionej" (audiobooka) to ok. 25 zł.

Wnioskowana kwota pozwoli zakupić ok. 60 filmów i ok. 200 audiobooków. Całkowity koszt projektu wyniesie 7000 zł., w tym ok. 200 zł. na naklejki do oznaczania zbiorów zgodnie z wytycznymi Miasta St. Warszawy.


Całkowity koszt projektu: 7 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki