Koordynator w dzielnicy Wawer - zmiany z 2017-05-08 10:11:08
Powrót do projektu

Chcemy czystej Falenicy

status: Zgłoszony


Projekt polega na zleceniu systematycznego sprzątania wybranych terenów osiedla Falenica, położonych między domami i ulicami (trawniki. polanki, małe laski).

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

obszar osiedla Falenica

Istotne informacje o lokalizacji

lokalizacja terenów w przestrzeni publicznej w pełnym opisie


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektuwszyscy

  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wskazane obszary są ogólnodostępne co do zasady


Pełny opis projektu

Pełny opis projektuProjekt sprzątania Falenicy byłby realizowany od marca do października włącznie, gdy na leśnych działkach jest wzmożony ruch specerowiczów, rowerzystów, bawią się dzieci. Wówczas pojawia się najwięcej śmieci. Proponuje się sprzątanie co dwa tygodnie (w sumie 16 akcji). Zapewniłoby to czystość na terenach przechodnich i uczęszczanych przez spacerowiczów, a stanowiących przestrzeń publiczną.Wytypowane tereny w Falenicy po wschodniej stronie torów:

1. Tereny zielone między ulicami: Lokalna, Patriotów i Bystrzycka ............... - 1,6 ha

2. Tereny między Lokalną, Przełęczy, Hiacyntową i Walcowniczą................ - 10,0 ha

3. Skwerek naprzeciw stacji ................ - 0,2 ha

4.Teren za szeregowcami przy Walcowniczej (numery 33-37). ................. - 0,3 ha

5. Laski między ulicami Bartoszycką i Podkowy

oraz rozwidlenie ulicy Rzeczyckiej...............................................................- 1,1 ha

6 Część publiczna lasku między Oliwkową a Ochoczą.......................................- 0,8 ha

7. Las między ulicami Centurii i Brücknera oraz przy Brücknera do Patriotów.....- 3,7 ha

Po stronie zachodniej:

8. Teren przy Młodej wzdłuż Derkaczy do Bysławskiej........................................- 0,5 ha

9. Teren wokół ul. Obszarowej położony na południe od ul. Młodej...................- 0,2 ha

10. Laski przylegające do ul. Patriotów od Owocowej , Derkaczy, Michalinki... .- 1,3 ha

11. Laski w okolicy Patriotów, Ziarnistej, Derkaczy.......................................... - 2,6 ha.

RAZEM.........................26,5 ha


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Na obszarze osiedla Falenica znajdują się liczne tereny różnej wielkości, które, z racji swego nieokreślonego statusu, nie są sprzątane ani przez właścicieli domów, ani przez służby miejskie. Są często uczęszczane przez spacerowiczów, a stan permanentnego zaśmiecenia psuje ogólnie porządny wygląd osiedla. Jest też powodem poczucia deskomfortu dla przechodniów.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

16 akcji porządkowych po 1000 zł każda, obszar obejmuje 26,5 h po 100 zł za h = 42 400 zł.


Całkowity koszt projektu: 16 00042 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki