Autor projektu - zmiany z 2017-03-10 16:24:10
Powrót do projektu

Kreatywna świetlica

status: Zgłoszony Świetlice w Szkołach Podstawowych


Świetlica w Szkole Podstawowej 114 - obszar Targówka Mieszkaniowego

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0536820887864450536820887864
szerokość geograficzna: 52.272162263864272721622638643

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

Targówek Mieszkaniowy, Szkoła Podstawowa nr 114

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt ma być realizowany na terenie Szkoły Podstawowej nr 114 w wolnych salach lekcyjnych w tygodniu lub jeżeli zajdzie taka potrzeba w soboty


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Dzieci od lat 7, mieszkające w naszej dzielnicy, zapisane na zajęcia. Powinny być utworzone stałe grupy bez rotacji dzieci. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń, będzie lista rezerwowa, w przypadku absencji na 3 kolejnych zajęciach bez usprawiedliwienia następuje wykreślenie z listy. Rodzice pozostawiają dzieci na terenie szkoły i wracają po zakończeniu zajęć.


Pełny opis projektu

Zajęcia skierowane są do wszystkich dzieci od lat 7, mieszkających w naszej dzielnicy. Optymalnie byłoby gdyby cały projekt był realizowany tygodniu po zakończeniu zajęć lekcyjnych lub w soboty, ważne jest by były dostępne sale do prowadzenia zajęć.

Wyposażenie zakupione do prowadzenia zajęć-stają się wyposażeniem szkoły (świetlicy) w której były prowadzone zajęcia. Szkoła też odpowiada za ich przechowywanie w trakcie trwania projektu. Po zakończeniu projektu zakupione materiały można wykorzystać do zajęć prowadzonych w szkole (świetlicy).

Osoby prowadzące zajęcia powinny posiadać wykształcenie pedagogiczne.odpowiednie uprawnienia i mieć doświadczenie w pracy dziećmi minimum 4 letnie.

Zajęcia gitary i szachów są prowadzone w oparciu o sprzęt zakupiony w poprzedniej edycji. W ramach projektu na 2018 tylko uzupełniamy braki, i kupujemy struny, kostki. Ale też dokupujemy 6 zestawów (gitara, pokrowiec, stojak, struny i kostki) Zajęcia trwają godzinę lekcyjną czyli 45 min. (są dostosowane do trybu pracy szkoły)

gitara zaawansowana po 2 h

gitara początkująca po 2 h Łącznie 4 grupy nauki na gitarze (zaawansowana i początkująca)

szachy 1 h

origami modułowe 1 h

modelowanie balonów 1h

młody naukowiec 2 h

Promocja zajęć warsztatowych prowadzonych w ramach projektu na terenie dzielnicy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci. Wzbogacenie oferty zajęć prowadzonych na Targówku Mieszkaniowym bez konieczności dowozu dzieci do DK Świt, Zacisze czy w inne części miasta.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Bez opcji sobotniej i w czasie pracy szkoły -koszt z materiałami i wynagrodzeniem prowadzących- 49800

wynagrodzenie pracownika obsługi (opcja sobotnia i po zamknięciu szkoły, świetlicy w tygodniu).

łącznie 9600

Promocja warsztatów 1000- druk plakatów i ich rozwieszanie.


Całkowity koszt projektu: 59 60 400,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


ZałącznikiKreatywna świetlica 18

  • 1489142267_zalacznik_0_445_80805 a.xls