slacek - zmiany z 2017-01-24 14:24:24
Powrót do projektu

Nasze bezpieczeństwo - pierwsza pomoc

status: Zgłoszony


Kontynuacja programu, który zapoczątkowała nauczycielka SP 209 w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2015, 2016, 2017.

Projekt adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej SP nr 209 oraz uczniów z pobliskich przedszkoli. Zapewnienie bezpieczeństwa sobie, jak i innym jest priorytetem dla każdego uczestnika. Dziecko nauczy się właściwych reakcji w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwuzagrożenia. Zdobędzie wiedzę i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9394907951354989394907951355
szerokość geograficzna: 52.283377313048822833773130488

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Lokalny , Bielany


Lokalizacja projektu

Reymonta 25

Istotne informacje o lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 209 posiada salę, na której odbywałyby się zajęcia.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt adresowany do 720 uczniów Szkoły Podstawowej nr 209 oraz uczniów z pobliskich przedszkoli.

Objęte będą wszystkie dzieci z klas I-VI SP 209 oraz dzieci z najstarszych grup Przedszkola nr 309, Przedszkola nr 409. Nauczyciele w/w przedszkoli nawiązali współpracę i uczestniczyli w projekcie w latach ubiegłych. Informacje o projekcie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, a plakaty pojawią się w gablotach przedszkolnych.


Pełny opis projektu

Wychowanie młodego człowieka odpowiedzialnego za siebie i innych – to jedno z głównych zadań szkoły. Program edukacja dla bezpieczeństwa wynika z funkcji wychowawczej naszej szkoły. W Szkole Podstawowej nr 209 są 30 oddziały. W klasach I-VI średnio uczy się od 22 uczniów. Każdy z nas może być osobą poszkodowaną lub też przyczynić się do ratowania życia innemu człowiekowi. Dzieci mieszkają w jednej dzielnicy na jednym osiedlu. Codziennie w okresie wiosenno-letnim spotykają się na placu zabaw. Dobrze byłoby, gdyby każde znało podstawy udzielania pierwszej pomocy i umiało zachować się w różnych sytuacjach zagrożenia, które spotykamy w codziennym życiu. Temu celowi służy opracowany przeze mnie dwu godzinny cykl zajęć „Nasze bezpieczeństwo – pierwsza pomoc” skierowany do dzieci. Scenariusz zajęć jest równocześnie realizacją części ścieżki prozdrowotnej. Projekt będzie realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych w każdej klasie. Wszystkie dzieci będą objęte programem. Dwie godzina będą to zajęcia z bandażowania, opatrywania ran po skaleczeniach, stłuczeniach, zwichnięciach. Kolejne dwie godziny to zajęcia praktyczne z fantomem. W szkole posiadamy cztery fantomy oraz cztery małe lalki. Dzieci będą podzielone na grupy. W grupie będzie od 3 do 4 uczniów dzięki temu każdy uczeń może ćwiczyć na fantomie. Praca w małych grupach umożliwi naukę prawidłowego wykonania oddechu ratowniczego i ucisku klatki piersiowej.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Uczeń po zakończonym projekcie będzie wiedział, że bezpieczeństwo jego i rówieśników w ogromnym stopniu zależy od niego samego. Jeżeli on będzie umiał udzielić pierwszej pomocy, to na pewno może to pomóc w uratowaniu zdrowia, a nawet życia kolegi lub koleżanki. Cztery godziny zajęć w każdym roku szkolnym, to początek wielkiego przedsięwzięcia na następne lata. Aby nie bać się ratować musimy nauczyć się tego dobrze. Projekt to tylko wskazówka jak należy postąpić w sytuacjach zagrożenia. Kolejne lata to kontynuacja zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej. Tylko utrwalenie, pogłębienie wiedzy na temat bezpieczeństwa ma sens. Nic nie jest ważniejsze od życia człowieka.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Liczba szkół/przedszkoli - 3

Liczba dzieci - 720

Łączna liczba godzin zajęć (liczba grup 30 razy 4 godziny) - 120Koordynator wynagrodzenie (24 razy 100 zł/godz.) - 2 400 zł

Kwota wynagrodzenia (liczba godzin 120 razy 100 zł/godz.) - 12 000 zł

Środki opatrunkowe 500 zł

Artykuły piśmiennicze 1 000 zł


Całkowity koszt projektu: 15 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • Nasze bezpieczeństwo - zgoda dyrekcji.pdf