Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-04 15:59:04
Powrót do projektu
Bezpieczniej do przystanku

Wygodny chodnik na przystanek Vogla

status: Zgłoszony


projekt zakłada wyrównanie i utwardzenie terenu, tak by powstało dogodne i bezpieczne dojście do przystanku autobusowego przy Ul. Vogla (od strony ul. Kostki Potockiego).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0870552062988280870552062988
szerokość geograficzna: 52.160296598374411602965983744

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Lokalny , Wilanów


Lokalizacja projektu

ul. Vogla, od strony ul. Przyczółkowej i Kostki Potockiego

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

dostęp dla wszystkich mieszkańców


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zbudowanie małego nasypu(wyrównanie terenu) i twardzenie utwardzenie go kostką brukową, w taki sposób by powstało dojście bezpieczne do przystanku autobusowego. Obecnie głównie prowadząca droga do tego przystanku od strony ul. Kostki Potockiego (przez Ul. Przedatki) urywa się przy ul. Przyczółkowej. Pozostaje odcinek około 25-30 metrów(częściowo wyłączony przez asfalt), gdzie konieczne jest przejście przez trawniki i dość głęboki rów.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Mieszkańcy aby swobodnie dojść do przystanku autobusowego - jedynego w tym rejonie - muszą przejść przez trawnik i skakać przez rów, który jest zaraz przed przystankiem. Wielokrotnie naraża ich to na niebezpieczeństwo poślizgnięcia się (zwłaszcza po opadach deszczu czy śniegu) oraz złamania nogi, nie wspominając juz o problemie dojechania rodziców z wózkami. Niewielkie skrawki trawników także są już wydeptane w tym miejscu. Próba wyegzekwowania od ZDM nie powiodła się z powodu braku środków finansowych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychzbudowanie nasypu i utwardzenie go kostką brukową oraz położenie przez 2 odcinki trawnika kostki brukowej --- koszt około 15.000 zł

- przepust dla zachowania odwodnienia na długości wiaty przystankowej 10 m x 150 zł =1 500 zł,

- wykonanie projektu i dokumentacji, nadzór inwestorski 4 500 zł,

- wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni wywóz materiałów wraz z utylizacją 10 mb x 2 m szer. x 32 zł = 640 zł,

- wykonanie nasypu wraz z chodnikiem na szerokości wiaty przystankowej 10mb x 5,5 szer. x 350zł = 19 250 zł,

łącznie: 21 840 zł.


Całkowity koszt projektu: 21 840,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie i konserwacja chodnika


Całkowity koszt eksploatacji: 100,00 zł

Załączniki