Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 22:37:23
Powrót do projektu

Po drugiej stronie kartki

status: Zgłoszony


Planujemy serię cyklicznych spotkań autorskich z polskimi pisarzami. Wydarzenia mają się odbywać raz na 2 miesiące, w weekendy i być okazją do spotkania z najwybitniejszymi i najciekawszymi polskimi autorami. Dzięki temu mamy okazję być bliżej kultury. Podczas spotkań będzie możliwość poznać autorów i lepiej zrozumieć bohaterów książek.
Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.2239444255829
szerokość geograficzna: 52.2481550021895

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

(Biblioteka Główna)ul. 1. Praskiego Pułku 31

Istotne informacje o lokalizacji

Wydarzenia mogą odbywać się w Bibliotece Głównej.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • wszyscy zainteresowani

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Spotkania będą bezpłatne, dostępne dla każdego zainteresowanego, w każdym wieku. Proponujemy, aby wydarzenia odbywały się w godzinach popołudniowo-wieczornych, np. w weekendy, aby mogli wziąć w nich udział uczniowie szkół i osoby pracujące.


Pełny opis projektu

Naszym pomysłem jest organizacja cyklicznych spotkań autorskich w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Chcielibyśmy, aby spotkania odbywały się raz na 2 miesiące, czyli łącznie byłoby to 6 spotkań w ciągu roku. Zakładamy, że zapraszani będą autorzy książek zarówno dla osób młodych, jak i tych dla dorosłych, np. takich jak Dorota Terakowska, Elżbieta Cherezińska, Andrzej Sapkowski etc.

Podczas spotkania będzie możliwość bliższego poznania autora, wymiany poglądów i dyskusji. Ponad to wydarzenia poprowadzą specjalnie przygotowani do tego ludzie. Sprawi to że spotkania przebiegną przyjemniej,dyskusja będzie płynniejsza, a uczestnicy dowiedzą się więcej.

O spotkaniach będzie łatwo się dowiedzieć z wydrukowanych na tę okoliczność plakatów.

Na pewno bardzo pozytywnie wpłynie to na popularność biblioteki i czytelnictwa wśród mieszkańców Wesołej.

Jako grupa inicjatorów projektu chcielibyśmy urozmaicić miejsce, w którym ludzie mogliby czytać książki, prowadzić dyskusję, przychodzić na spotkania autorów ciekawych książek, oraz spędzić miło czas.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Spotkania będą interesującą nowością w życiu kulturalnym dzielnicy. Pomogą pokazać, że czytanie wcale nie musi być nudne. Pozwolą na rozwój kulturalny i intelektualny mieszkańców dzielnicy i uatrakcyjnią Wesołą. Zachęci do czytelnictwa młodzież i dorosłych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wynagrodzenie dla autora za jedno spotkanie to 1100 złotych, więc koszt autorów wynosi 6600

Proponujemy dodatkowo zatrudnienie osoby prowadzącej spotkanie, czego cena wyniesie (na podstawie własnych obliczeń) 250-300 zł za jedno spotkanie. Czyli za poprowadzenie 6 wydarzeń koszt wyniesie 1500-1800 zł

Cena plakatów promujących poszczególne spotkania wynosi (według własnych obliczeń) 154 zł za 20 sztuk. Jako że spotkań ma być 6 łączny ich koszt to 924 zł.

Średni koszt to około 9174 zł


Całkowity koszt projektu: 9 174,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki
  • Scan.jpg