Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 23:20:21
Powrót do projektu

Ptasie stołówki na Osiedlu OsstrobramskaOstrobramska

status: Zgłoszony


W wyznaczonych miejscach - w których mieszkańcy wyrzucają ptakom chleb i resztki ze stołu - utworzenie tzw. stołówek dla ptaków - karmników oraz tablic informacyjno edukacyjnych o właściwym sposobie dokarmiania zimą i pojenia latem ptaków.

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

Teren osiedla między ulicami Ostrobramska, Komorska, Tarnowiecka

Istotne informacje o lokalizacji

obręb 3-05-30 dz. 24, 14/12 i 32 , 3-05-17, 3-05-18.


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Wyznaczone punkty dokarmiania będą ogólnodostępny bez ograniczeń.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada umieszczenie w miejsca osiedla mieszkaniowego 6 karmników oraz 6 tablic informacyjnych o sposobie dokarmiania ptaków zimą a latem pojenie wodą. Ptaki karmione są przez mieszkańców chlebem, kluskami i wszelkimi pozostałościami ze stołu. Zaśmieca to trawniki a latem powoduje rozwój robaków i bakterii, które dalej przenoszone są nie tylko przez ptaki, ale psy i koty, by nie wymienić innych gryzoni. Karmniki powinny być tak skonstruowane by mogły z nich korzystać małe ptaszki , które zwykle z miejsc dokarmiania płoszone są przez większe ptaki kruki, wrony czy gołębie. Tablice informacyjne opracowane zostały przez Urząd m. st. Warszawy zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zaśmiecanie terenu całymi bochenkami chleba, który następnie rozmięka na trawnikach jest źródłem bakterii i robaków, a także przyczyną chorób przewodu pokarmowego ptaków, który nie jest przystosowany do trawienia wyrzucanych przez mieszkańców resztek jedzenia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

6 metalowych karmników po 1.500 zł = 9.000 zł

6 tablic informacyjnych z tekstem opracowanym przez Urząd Miasta st. Warszawy (w załączeniu) - po 750 zł = 4.500 zł.

Inne koszty techniczne (montaż) około 2.500 zł


Całkowity koszt projektu: 16 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

koszty sprzątania, karmy ptasiej i ew. konserwacji ponosi Spółdzielnia Mieszkaniowa Ostrobramska, na terenie której zlokalizowane zostaną stołówki.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki

  • Ptasie Stołówki.docx