Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2017-04-19 10:55:19
Powrót do projektu

Zielona Czerniakowska - 100 nowych drzewprzy Witosa

status: Zgłoszony


Projekt zakłada posadzenie 100 nowych drzew oraz i krzewów wzdłuż na ul. Czerniakowskiej (na odcinku od al.Witosa do ul. Bartyckiej), dzięki czemu arteria ta będzie przyjemniejsza dla mieszkańców i mniej uciążliwaChełmskiej.


Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

ul. Czerniakowska ( od al. Witosa do ul. Bartyckiej) Chełmskiej

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt zlokalizowany w przestrzeni publicznej, dostępny dla wszystkich


Pełny opis projektuW ramach projektu przewidziano następujące nasadzenia: 1. Uzupełnienie szpaleru drzew po stronie wschodniej na odcinku od al. Witosa do ul. Bartyckiej (nasadzenia w miejscu wyciętych drzew): 20 drzew 2. Uzupełnienie szpaleru drzew po stronie zachodniej na odcinku od ul. Gagarina do ul. Bartyckiej (nasadzenia w miejscu wyciętych drzew): 10 drzew 3. Nasadzenia drzew w pasie między jezdniami na odcinku od estakady zjazdowej do ul. Chełmskiej: 20 drzew 4. Nasadzenia drzew w pasie między jezdniami na odcinku od ul. Chełmskiej do ul. Gagarina: 50 drzew 5. Nasadzenie krzewów na trawniku między jezdniami w rejonie ZUS (obok estakady): 1000 m kw. 6. Nasadzenie krzewów żywopłotowych wzdłuż szpaleru drzew po obu stronach jezdni: łącznie 700 m

Projekt przewiduje uzupełnienia nasadzeń drzew i posadzenie krzewów.

Konkretne miejsca i zakres nasadzeń wskaże projekt wykonawczy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dzięki alejom drzew i krzewom ulice wyglądają lepiej, są przyjemniejsze i bardziej "miejskie". Drzewa ograniczają hałas i oczyszczają powietrze, dają cień i schronienie dla ptaków. Zieleń jest także przyjazna mieszkańcom, podnosząc estetykę przestrzeni publicznej i jakość życia. Jest to szczególnie ważne na ul. Czerniakowskiej, która jest hałaśliwą arterią pełną spalin. Więcej zieleni (drzew, krzewów, żywopłotów) pozwoli nieco odetchnąć mieszkańcom tej ulicy.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych100 drzew x 1200 zł = 120 000 zł 1000 m kw. krzewów x 100 zł = 100 000 zł 700 m żywopłotu x 230 zł = 161

Projekt budowlano-wykonawczy – 30 000 zł

Posadzenie drzew i krzewów – 200 000 zł

Razem: 230 000 zł


Całkowity koszt projektu: 381 230 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latachKoszty utrzymania

Pielęgnacja zieleni - 3000 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 15 3 000,00 zł

Załączniki