Autor projektu - zmiany z 2017-05-26 22:14:26
Powrót do projektu

Nowe drzewa przy ulicy Potockiej

status: ZgłoszonyWycofany przez autora


Odtworzenie szpaleru drzew wzdłuż ulicy Potockiej, od Mickiewicza do Gwiaździstej

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9837740659714
szerokość geograficzna: 52.2765934828217

Dzielnica

Żoliborz


Charakter projektu

Lokalny , Żoliborz


Lokalizacja projektu

Ulica Potocka - od Mickiewicza do Gwiaździstej

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dotyczy poprawy przestrzeni publicznej - dostępnej dla wszystkich bez ograniczeń.


Pełny opis projektu

Odtworzenie alei drzew wzdłuż Potockiej - posadzenie nowych drzew w miejscu wyciętych w ciągu ostatnich lat, po obu stronach ulicy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Potocka swego czasu była aleją - po obu stronach rosły rzędy drzew. W ostatnich latach sporo z nich wycięto i z niewiadomych względów nie posadzono nowych (patrz: mapka w załączniku). Warto przywrócić ulicy Potockiej charakter alei - poza względami estetycznymi nowe drzewa korzystnie wpłyną na klimat i czystość powietrza na Żoliborzu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

40 drzew x 2000 zł = 80 000 zł


Całkowity koszt projektu: 80 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja (np. podlewanie) oraz zimowe zabezpieczenie drzew przed zasoleniem: 13 500 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 13 500,00 zł

Załączniki

  • Nowe drzewa przy ulicy Potockiej.png