Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 16:25:21
Powrót do projektu

Letnie warsztaty artystyczne dla dzieci

status: Zgłoszony


Projekt zakłada cykl 18 zajęć artystycznych przeznaczonych dla dzieci w wieku 5-12. Zajęcia będą odbywały się w każdą sobotę od czerwca do września w Parku Sieleckim. W ramach cyklu odbędą się warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne oraz cyrkowe.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.040272712562
szerokość geograficzna: 52.2012385961584542012385961584

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Park Sielecki

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

W zajęciach będą mogły uczestniczyć wszystkie dzieci, bez żadnych ograniczeń.

Projekt będzie realizowany w ogólnodostępnym, miejskim parku.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada cykl 18 zajęć artystycznych przeznaczonych dla dzieci w wieku 5-12. Zajęcia będą odbywały się w każdą sobotę od czerwca do września w Parku Sieleckim. W przypadku brzydkiej pogody zajęcia będą odbywały się w Teatrze Baza przy ul. Podchorążych 39. W każdym miesiącu odbędą się po jednych zajęciach tanecznych, plastycznych, muzycznych oraz cyrkowych. W miesiącu lipcu i wrześniu ze względu na więcej sobót odbędą się dodatkowe zajęcia muzyczne. Zajęcia będą trwać 2h.Projekt zakłada promocję warsztatów:

- kolportaż plakatów w przedszkolach, szkołach podstawowych, sklepach, miejscach użyteczności publicznej

- umieszczenie informacji na stronie internetowej oraz fanpage'u Urzędu Dzielnicy Mokotów

- wysłanie informacji do przedszkoli oraz szkół podstawowych na terenie Sielc i Czerniakowa


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt umożliwi dzieciom bezpłatne uczestnictwo w różnorodnych zajęciach. Pozwoli im na poszerzanie zainteresowań poprzez zapoznanie się z poszczególnymi dziedzinami.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt jednych zajęć = 300 zł, 18*300 = 5400

Koszt materiałów do zajęć - 200 zł,18*200 = 3600.

Koszt wynajęcia sali 40 zł/h, 18h*40zł = 720 zł

Koszty promocji:

a Projekt i skład plakatu - 1000 zł

b Wydruk 200 plakatów format A3 - 500 zł

c Kolportaż plakatów - 10 godzin po 15 zł/h = 150 zł


Całkowity koszt projektu: 10 65011 370,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki