Autor projektu - zmiany z 2017-03-18 10:35:18
Powrót do projektu

Rodzinna matematyka - warsztaty.

status: Zgłoszony


Celem warsztatów jest nauka matematyki przez zabawę z użyciem "konkretu" tzn. klocków, kości, kart, figur geometrycznych, geoplanów, gier. Rodzice otrzymają wiedzę, dzięki której będą mogli wesprzeć dziecko w edukacji szkolnej. Dzieci mają okazję rozwinąć logiczne myślenie, wyobraźnię geometryczną, polubić matematykę, spędzić czas z rodzicami na wspólnej "zabawie". Biblioteka dostanie "konkret" .

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.028068065643310280680656433
szerokość geograficzna: 52.2004462980253762004462980254

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Młodzieży nr LIV

ul. Ludowa 4

00-780 Warszawa

Istotne informacje o lokalizacji

Lokalizacja znana rodzicom z dziećmi: Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Młodzieży nr LIV ul. Ludowa 4 Warszawa


Klasyfikacja projektu

  • edukacja

Potencjalni odbiorcy projektu

  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Warsztaty "Rodzinna matematyka" odbywać się będą w przestrzeni publicznej (Biblioteka) , dostepne będą dla wszystkich mieszkańców, z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków informacji - plakat, ulotki, strona facebook Biblioteki (w tym strony www Urzędu Dzielnicy Mokotów). Ze względu na charakter zajęć - liczba uczestników jest ograniczona. Przeprowadzony będzie ogólnodostępny nabór.


Pełny opis projektu

Na warsztaty "Rodzinna matematyka" zapraszani są rodzice/opiekunowie z dziećmi w wieku ok. 6-9 lat. Zajęcia odbywają się w małej grupie 12 osobowej: 6 dzieci (rodzeństwa mile widziane) i 6 dorosłych, raz w tygodniu przez 60 minut w Bibliotece z jedną osobą prowadzącą. Planowane jest otwarcie 3 grup w tygodniu przez okres 10 miesięcy. Podczas tych spotkań dzieci z rodzicami będą odkrywali urok matematyki korzystając z materiałów zakupionych w ramach projektu. Gry, książki, materiały do manipulacji zostaja w Bibliotece - z możliwością ich wypożyczania. Przebieg zajęć będzie dostępny m.in na stronie Biblioteki wraz ze wskazówkami merytorycznymi.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Warsztaty "Rodzinna matematyka" mają pomóc rodzicom i dzieciom "oswoić" i polubić matematykę podczas wspólnie spędzonego czasu z rodzicem i w małej grupie. Mają być alternatywą dla szkolnej i często "papierowej" matematyki, polegającej na wypełnianiu zeszytów ćwiczeń bez używania środków manipulacyjnych i gier dydaktycznych - sposobu krytykowanego od lat przez ekspertów. Rodzice i dzieci będą mogli korzystać ze wszystkich zakupionych gier i materiałów dydaktycznych, które zostaja w Bibliotece.

Być może świadomość rodziców przełoży się na świadomość innych rodziców oraz nauczycieli, którzy również będą korzystali z książek, "konkretu" i gier, które oprócz liczenia ćwiczą odporność emocjonalną, uczą dostrzegać prawidłowości i podejmować decyzje...
Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Czas trwania projektu: 10 miesięcy.

Liczba grup: 3

Liczba osób w grupie: 12 ( 6 dzieci i 6 dorosłych)

Liczba prowadzących grupę: 1

Liczba spotkań w miesiącu: 4 spotkania dla każdej grupy, czyli 12 spotkań dla 3 grup.Koszt jednego spotkania pierwszej grupy: 420 zł

Na tę kwotę składa się:

- wynagrodzenie prowadzącego - 120 zł oraz koszt zakupu materiałów : 100 zł

- wynajęcie sali: 20 zł

- koszt zakupu środków dydaktycznych (układanek, gier) na lekcję dla każdej pary (dziecko+ rodzic) - : 50 zł (w tym 5 zł xerona materiały eksploatacyjne).

Uwaga: z materiałów zakupionych ze środków dydaktycznych dla pierwszej grupy (oprócz xeromateriałów eksploatacyjnych) korzystają pozostałe 2 grupy.Koszt jednego spotkania drugiej grupy 150 zł:

Na tę kwotę składa się:

- wynagrodzenie dla prowadzącego - 120 zł oraz koszt xero : 100 zł

- wynajęcie sali: 20 zł

- koszt materiałów eksploatacyjnych: 30 zł (5 zł na parę rodzic:dziecko)Koszt jednego spotkania trzeciej grupy 150 zł:

Na tę kwotę składa się:

- wynagrodzenie dla prowadzącego - 120 zł oraz koszt xero :100 zł

- koszt wynajęcia sali: 20 zł

- koszt materiałów eksploatacyjnych : 30 zł (5 zł na parę rodzic:dziecko)

Koszt jednorazowych zajęć dla wszystkich trzech grup: 720 zł

Koszt zajęć dla wszystkich trzech grup w miesiącu: 4 x 720 zł = 2880 zł

Koszt zajęć dla wszystkich trzech grup w ciągu 10 miesięcy: 10 x 2880 zł = 28800 zł


Całkowity koszt projektu: 28 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki

  • reko4.jpeg
  • reko1.jpeg
  • 21.10e.jpg
  • poly4.JPG