Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 23:35:21
Powrót do projektu

Sąsiedzkie gry planszowe

status: Zgłoszony


Projekt zakłada wybór, zakup i udostępnienie 50 gier planszowych. Gry będą dostępne w miejscu aktywności lokalnej przy ul. Podchorążych 39, które jest codziennie otwarte dla mieszkańców chcących się po prostu spotkać i napić herbaty lub kawy, a przy okazji miło spędzić czas przy wybranej grze planszowej.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0437488554453
szerokość geograficzna: 52.208944526629252089445266293

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Teatr Baza - ul. Podchorążych 39

Istotne informacje o lokalizacji

Teatr Baza jest miejscem aktywności lokalnej


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Gry będą udostępniane wszystkim chętnym przez cały czas funkcjonowania miejsca aktywności lokalnej.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wybór, zakup i udostępnienie 50 gier planszowych następujących rodzajów:- quizzy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną,

- gry strategiczne rozwijające umiejętności planowania i przewidywania,

- gry kooperacyjne, rozwijające umiejętności komunikacji i współpracy,

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne,

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych.Gry będą dostępne w miejscu aktywności lokalnej przy ul. Podchorążych 39, które jest codziennie otwarte dla mieszkańców chcących się po prostu spotkać i napić herbaty lub kawy, a przy okazji miło spędzić czas przy wybranej grze planszowej.Projekt uwzględnia także sfinansowanie działań informacyjnych skierowanych do mieszkańców dzielnicy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Gry planszowe mają bogate walory edukacyjne, wpływają na kształtowane się szczególnie u dzieci i młodzieży wielu kompetencji intelektualnych, a przede wszystkim są atrakcyjną formą spędzania czasu pogłębiającą relacje między ludzkie. Aktualna oferta gier planszowych na rynku jest bardzo różnorodna, lecz jej dostępność jest ograniczona z racji dość wysokiej ceny zakupu. Dzięki realizacji tego projektu każdy mieszkaniec będzie miał do nich dostęp.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- quizy i gry rozwijające wiedzę encyklopedyczną (10 sztuk) - 600 zl

- gry strategiczne (5 sztuk) – 1000 zł

- gry kooperacyjne (5 sztuk) – 500 zł

- gry logiczne rozwijające myślenie analityczne (10 sztuk) - 1000 zł

- gry dla młodszych dzieci (10 sztuk) - 500 zł

- rozrywkowe gry rodzinne nadające się do wspólnej zabawy dla dzieci i dorosłych (10 sztuk) – 600 zł

Koszty promocji:

a Projekt i skład plakatu - 1000 zł

b Wydruk 100 plakatów format A3 - 200 zł

c Kolportaż plakatów - 10 godzin po 15 zł/h = 150 zł


Całkowity koszt projektu: 5 550,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki