Koordynator w dzielnicy Wesoła - zmiany z 2017-06-01 11:01:01
Powrót do projektu

Rozświetlona Wesoła

status: Zgłoszony


Doświetlenie i oznakowanie przejść dla pieszych w newralgicznych miejscach dzielnicy poprzez wymianę żarówek na ledowe.

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

1 Praskiego Pułku, Niemcewicza, Wspólna, Brata Alberta, Armii Krajowej, Plac Wojska Polskiego.

Istotne informacje o lokalizacji

Wybrane przejścia dla pieszych na ulicach: 1 Praskiego Pułku, Niemcewicza, Wspólna, Brata Alberta, Armii Krajowej, Plac Wojska Polskiego.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • bezpieczeństwo

Potencjalni odbiorcy projektu

  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt będzie użytkowany przez wszystkich mieszkańców przez cały rok.


Pełny opis projektu

Wymiana żarówek na ledowe na istniejących punktach świetlnych znajdujących się przy przejściach dla pieszych. Jeden punkt świetlny to jedna żarówka. W obszarze 1 w ramach projektu należy wymienić 21 żarówek. Dokładna lokalizacja:

ul. 1 Praskiego Pułku przy ul. Niemcewicza (1 pkt)

ul. 1 Praskiego Pułku przy ul. Kwiatowej (1 pkt)

ul. 1 Praskiego Pułku przy OSP (1 pkt)

ul. Niemcewicza przy Biedronce (1pkt)

ul. Wspólna przy ul. Przejazdowej (1pkt)

ul. Wspólna przy Wesolandii (1pkt)

ul. Wspólna przed Rondem Jagiellońska (1pkt)

ul. Brata Alberta przy kościele (1pkt)

ul. Brata Alberta przy Podleśnej (1pkt)

ul. Armii Krajowej przy ul. Górnej (1pkt)

ul. Armii Krajowej przy ul. Szare Szeregi (1pkt)

ul. Armii Krajowej przy ul. Chodkiewicza (2pkt)

ul. Armii Krajowej przy ul. Czarnieckiego (1pkt)

ul. Armii Krajowej przy ul. Żółkiewskiego (2pkt)

ul. Armii Krajowej przy ul. Lipowej (1pkt)

Plac Wojska Polskiego przy Rondzie Okuniewska (1pkt)

Plac Wojska Polskiego przy bloku nr 12 (1pkt)

Plac Wojska Polskiego przy sklepie Groszek (1pkt)

Plac Wojska Polskiego przy Szkole Podstawowej nr 174(1pkt)
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ciągów komunikacyjnych, w szczególności pieszych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Koszt wymiany 1 żarówki to 600,00 zł

Koszt podnośnika to 5000,00 zł

Wymienić należy 21 żarówek czyli 21x600,00 zł = 12 600,00 zł

Razem 12 600,00 zł + 5000,00 zł = 17 600,00 zł


Całkowity koszt projektu: 17 600,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Wymiana zużytych żarówek.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 200,00 zł

Załączniki