slacek - zmiany z 2017-01-31 08:58:31
Powrót do projektu

CHODNIK PRZY ULICY MACZKA

status: Zgłoszony


BUDOWA CHODNIKA PRZY ŚCIEZCE ROWEROWEJ NA UL. MACZKA ZA EKRANAMI AKUSTYCZNYMI, ODCINEK PRZY OSIEDLU "PIASKI D"

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.93867540359497938675403595
szerokość geograficzna: 52.26779021896798267790218968

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ULICA MACZKA PRZY OSIEDLU "PIASKI D" DZ. EW. 43/8, OBRĘB 7-06-01

Istotne informacje o lokalizacji

CHODNIK BĘDZIE ZLOKALIZOWANY POMIĘDZY EKRANEM DŹWIĘKOCHŁONNYM A OGRODZENIEM OSIEDLA "PIASKI D" PRZY ŚCIEŻCE ROWEROWEJ OD STRONY OSIEDLA


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

CHODNIK BĘDZIE DOSTĘPNY DLA OGÓŁU MIESZKAŃCÓW


Pełny opis projektu

PROJEKT ZAKŁADA WYBUDOWANIE OK. 110 METROWEGO ODCINKA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ O SZEROKOSCI 1, 5 M PRZY DRODZE DLA ROWEROW I POŁĄCZENIE GO Z JUŻ ISTNIEJACYM CHODNIKIEM. W PLANIE ZNAJDUJE SIĘ RÓWNIEŻ POŁĄCZENIE (OK. 10 M) DO FURTKI ZNAJDUJACEJ SIĘ W OGRODZENIU RÓWNOLEGŁYM DO EKRANÓW AKUSTYCZNYCH


Uzasadnienie dla realizacji projektu

PIESI UDAJĄCY SIĘ NA SPACER Z UL. M. NIEDZIELSKIEGO "ŻYWICIELA" LUB WYCHODZACY Z OSIEDLA "PIASKI D" CHODZĄ BEZPOŚREDNIO PO ŚCIEŻCE ROWEROWEJ, PONIEWAŻ CHODNIK JEST ZLOKALIZOWANEJ PO DRUGIEJ STRONIE EKRANÓW AKUSTYCZNYCH. CELEM UNIKNIĘCIA KORZYSTANIA Z ŚCIEZKI ROWEROWEJ PIESI CHODZĄ PO TRAWNIKU, KTÓRY W PORZE DESZCZOWEJ JEST BŁOTNISTY. MIESZKAŃCY SKARŻĄ SIĘ NA BRAK CHODNIKA


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU, SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, PRZEDMIARY, KOSZTORYSY INWESTORSKIE - 10 000 ZŁ.

BUDOWA CHODNIKA - 34 000 ZŁ.

RAZEM - 44 000 ZŁ.


Całkowity koszt projektu: 44 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

SPRZĄTANIE, ODSNIEŻANIE, KONSERWACJA - 1 000 ZŁ.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki