slacek - zmiany z 2017-02-06 11:04:06
Powrót do projektu

CHODNIK PRZY ULICY MACZKA

Chodnik przy ulicy Maczka

status: Zgłoszony
BUDOWA CHODNIKA PRZY ŚCIEZCE ROWEROWEJ NA UL. MACZKA ZA EKRANAMI AKUSTYCZNYMI, ODCINEK PRZY OSIEDLU "PIASKI D"


Budowa chodnika przy ścieżce rowerowej na ul. Maczka za ekranami akustycznymi, odcinek przy osiedlu "Piaski D".

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.938675403595
szerokość geograficzna: 52.267790218968

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ULICA MACZKA PRZY OSIEDLU Ulica Maczka przy Osiedlu "PIASKI Piaski D" DZdz. EWew. 43/8, OBRĘB obręb 7-06-01.

Istotne informacje o lokalizacjiCHODNIK BĘDZIE ZLOKALIZOWANY POMIĘDZY EKRANEM DŹWIĘKOCHŁONNYM A OGRODZENIEM OSIEDLA

Chodnik będzie zlokalizowany pomiędzy ekranem dźwiękochłonnym, a ogrodzeniem osiedla "PIASKI Piaski D" PRZY ŚCIEŻCE ROWEROWEJ OD STRONY OSIEDLAprzy ścieżce rowerowej od strony osiedla.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

CHODNIK BĘDZIE DOSTĘPNY DLA OGÓŁU MIESZKAŃCÓW

Chodnik będzie dostępny dla ogółu mieszkańców.


Pełny opis projektu

PROJEKT ZAKŁADA WYBUDOWANIE OK. 110 METROWEGO ODCINKA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ O SZEROKOSCI 1, 5 M PRZY DRODZE DLA ROWEROW I POŁĄCZENIE GO Z JUŻ ISTNIEJACYM CHODNIKIEM. W PLANIE ZNAJDUJE SIĘ RÓWNIEŻ POŁĄCZENIE (OK. 10 M) DO FURTKI ZNAJDUJACEJ SIĘ W OGRODZENIU RÓWNOLEGŁYM DO EKRANÓW AKUSTYCZNYCH

Projekt zakłada wybudowanie ok. 110 m odcinka chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 m przy drodze dla rowerów i połączenie go z już istniejącym chodnikiem. W planie znajduje się w ogrodzeniu równoległym do ekranów akustycznych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Piesi podczas spaceru, idąc z ul. M. Niedzielskiego "Żywiciela" lub wychodząc z osiedla "Piaski D" chodzą bezpośrednio po ścieżce rowerowej, ponieważ chodnik jest zlokalizowany po drugiej stronie ekranów akustycznych. Celem uniknięcia korzystania ze ścieżki rowerowej piesi chodzą po trawniku, który w porze deszczowej jest błotnisty. Mieszkańcy skarżą się na brak chodnika.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychDOKUMENTACJA PROJEKTOWA: PROJEKT BUDOWLANY, PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU, SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, PRZEDMIARY, KOSZTORYSY INWESTORSKIE - 10 000 ZŁ. BUDOWA CHODNIKA - 34 000 ZŁ. RAZEM - 44 000 ZŁ.

- Dokumentacja projektowa: projekt budowlany, projekt organizacji ruchu, specyfika wykonania i odbioru robót, przedmiary, kosztorysy inwestorskie - 10 000,00 zł

- Budowa chodnika - 34 000,00 zł

Razem - 44 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 44 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latachSPRZĄTANIE

Sprzątanie, ODSNIEŻANIEodśnieżanie, KONSERWACJA konserwacja - 1 000 .


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki