aarabadzic - zmiany z 2017-02-09 09:24:09
Powrót do projektu

Chodnik przy ulicy Maczka

status: Zgłoszony


Budowa chodnika przy ścieżce rowerowej na ul. Maczka za ekranami akustycznymi, odcinek przy osiedlu "Piaski D".

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.938675403595
szerokość geograficzna: 52.267790218968

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Ulica Maczka przy Osiedlu "Piaski D" dz. ew. 43/8, obręb 7-06-01.

Istotne informacje o lokalizacji

Chodnik będzie zlokalizowany pomiędzy ekranem dźwiękochłonnym, a ogrodzeniem osiedla "Piaski D" przy ścieżce rowerowej od strony osiedla.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodnik będzie dostępny dla ogółu mieszkańców.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie ok. 110 m odcinka chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 m przy drodze dla rowerów i połączenie go z już istniejącym chodnikiem. W planie znajduje się w ogrodzeniu równoległym do ekranów akustycznych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Piesi podczas spaceru, idąc z ul. M. Niedzielskiego "Żywiciela" lub wychodząc z osiedla "Piaski D" chodzą bezpośrednio po ścieżce rowerowej, ponieważ chodnik jest zlokalizowany po drugiej stronie ekranów akustycznych. Celem uniknięcia korzystania ze ścieżki rowerowej piesi chodzą po trawniku, który w porze deszczowej jest błotnisty. Mieszkańcy skarżą się na brak chodnika.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Dokumentacja projektowa: projekt budowlany, projekt organizacji ruchu, specyfika wykonania i odbioru robót, przedmiary, kosztorysy inwestorskie - 10 000,00 zł

- Budowa chodnika - 34 000,00 zł

Razem - 44 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 44 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie, odśnieżanie, konserwacja - 1 000 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki