Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-07 19:09:07
Powrót do projektu

Chodnik przy ulicy Maczka

status: Zgłoszony


Budowa chodnika przy ścieżce rowerowej na ul. Maczka za ekranami akustycznymi, odcinek przy osiedlu "Piaski D".

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.938675403595
szerokość geograficzna: 52.267790218968

Dzielnica

Bielany


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

ul. Maczka

Istotne informacje o lokalizacji

Chodnik będzie zlokalizowany pomiędzy ekranem dźwiękochłonnym, a ogrodzeniem osiedla "Piaski D" przy ścieżce rowerowej od strony osiedla - dz. ew. 43/8, obręb 7-06-01.


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dorośli
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Chodnik będzie dostępny dla ogółu mieszkańców.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie ok. 110 m odcinka chodnika z kostki brukowej o szerokości 1,5 m przy drodze dla rowerów i połączenie go z już istniejącym chodnikiem. W planie znajduje się w ogrodzeniu równoległym do ekranów akustycznych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Piesi podczas spaceru, idąc z ul. M. Niedzielskiego "Żywiciela" lub wychodząc z osiedla "Piaski D" chodzą bezpośrednio po ścieżce rowerowej, ponieważ chodnik jest zlokalizowany po drugiej stronie ekranów akustycznych. Celem uniknięcia korzystania ze ścieżki rowerowej piesi chodzą po trawniku, który w porze deszczowej jest błotnisty. Mieszkańcy skarżą się na brak chodnika.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych- Dokumentacja projektowa: projekt budowlany, projekt organizacji ruchu, specyfika wykonania i odbioru robót, przedmiary, kosztorysy inwestorskie - 10 000,00 zł - Budowa chodnika - 68 750,00 zł Razem - 78 750,00 zł

Chodnik 110 m x2,5 m => 275m2 x 250zł = 68 750 zł

Odtworzenie trawnika 2m x 110m=220x22zł/m2= 4840zł

Projekt 10 000 zł

Razem 83 590 zł

Możliwa realizacja w pasie drogowym na działce nr 43/4 pomiędzy ekranami a ścieżką ogrodową jednak ZOM planuje w 2017 w tym terenie nasadzenia krzewów.


Całkowity koszt projektu: 83 590,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie, odśnieżanie, konserwacja - 1 000 zł.


Całkowity koszt eksploatacji: 1 000,00 zł

Załączniki