Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 17:59:23
Powrót do projektu

Siłownia plenerowa w SP 109

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje wykonanie nowoczesnej siłowni plenerowej, która poszerzyłaby ofertę ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjno-sportowego, przy SP 109 w Zerzniu.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1336183547973631336183547974
szerokość geograficzna: 52.197901424133131979014241331

Dzielnica

Wawer


Charakter projektu

Lokalny , Wawer


Lokalizacja projektu

ul. Przygodna 2

Istotne informacje o lokalizacji

Siłownia byłaby zlokalizowana na terenie SP 109 w Zerzniu, obok istniejącego, ogólnodostępnego boiska szkolnego. Teren udostępniany jest przez szkołę, od poniedziałku do piątku, w godzinach pozalekcyjnych, tj. po godz. 17:00 oraz w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych tj.: sobota, niedziela, ferie, wakacje - od godz. 9:00. Zewnętrzny teren szkoły jest oświetlony i monitorowany.


Klasyfikacja projektu

  • sport
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Teren udostępniany jest przez szkołę wszystkim chętnym, od poniedziałku do piątku po godz. 17:00 oraz w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, tj.: sobota, niedziela, ferie, wakacje od godz. 9:00.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zaprojektowanie oraz wykonanie ogólnodostępnej siłowni plenerowej na terenie popularnego kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie SP 109 w Warszawie, przy ul. Przygodnej 2.

Plac proponowany pod projektowaną siłownię, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch boisk szkolnych oraz placu zabaw dla dzieci. Większość kompleksu jest monitorowana oraz oświetlona po zmroku.

Wielkość placu na którym stanęłyby sprzęty wynosi 192 m2. Nawierzchnia w tym miejscu to trawa i ziemia. W związku z tym, proponujemy położenie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej.

Projekt zakłada postawienie: 8 szt. różnorodnych przyrządów do ćwiczeń, betonowego stołu do tenisa, 2 szt. ławek parkowych, tablicy informacyjnej i kosza na śmieci.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rekraacyjno-sportowy kompleks, na terenie SP 109 w Warszawie, przy ul. Przygodnej 2, to popularne wśród mieszkańców Zerznia miejsce, aktywnego spędzania czasu. Wielkim powodzeniem cieszy się tu nowoczesny plac zabaw dla najmłodszych, jak również dwa boiska do gry, użytkowane głównie przez starsze dzieci i młodzież. Wykorzystanie pustego placu, obok istniejącego boiska, pod siłownię plenerową, niewątpliwie wzbogaciło by ofertę dzielnicy, skierowaną do mieszkańców pragnących aktywnie spędzać czas, jak również dało by możliwość do większej integracji lokalnej społeczności. Siłownia plenerowa wpisuje się również bardzo dobrze w powszechny obecnie trend dbałości o zdrowie przez ruch na świeżym powietrzu.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Cennik brutto: Nawierzchnia poliuretanowa 4 cm (192 m2) - 57 859,00 zł;

sprzęt do ćwiczeń fittness 8 szt:

Pylon 2 szt - 1845,00 zł;

Motyl 1 szt - 3505,00 zł;

Narciarz 1 szt 3554,00 zł;

Orbitrek 1 szt 2952,00 zł;

Podciąg nóg 1szt 615,00 zł;

Prasa nożna 1 szt 2706,00 zł;

Tablica informacyjna 1szt 676,00 zł;

Wyciskanie siedząc 1 szt 2644,00 zł;

Betonowy stół do tenisa 1 szt 4350,00 zł;

Ławka parkowa bez oparcia 2szt 1156,00;

Kosz na śmieci 1szt - 455,00 zł;

Montaż - 4305,00 zł;

Transport - 972,00 zł;


Całkowity koszt projektu: 87 594,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki