Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-01-24 18:37:24
Powrót do projektu

Programy edukacyjne - Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje zakup pakietów filmów edukacyjnych dotyczących profilaktyki istniejących zagrożeń współczesnego świata oraz poruszających szereg ważnych zagadnień istotnych w procesie wychowawczym młodego pokolenia.

Filmy przeznaczone do publicznego odtwarzania, wzbogacone gotowymi scenariuszami do przeprowadzania lekcji o określonej/wybranej tematyce. Projekt skierowany jest zarówno do odbiorcy indywidualnego jak i placówek oświatowych.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.043192505967454
szerokość geograficzna: 52.27406610109078

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

ul. Św. Wincentego 64

Istotne informacje o lokalizacji

Multimedialna Wypożyczalnia nr 123 ul. Św. Wincentego 64 03-531 Warszawa


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zakupione filmy popularno-naukowe zasilą zbiory Multimedialnej Wypożyczalni nr 123 przy ul. św. Wincentego 64. Korzystać z nich będą mogli wszyscy, zarówno obecni jak i potencjalni użytkownicy biblioteki w godzinach otwarcia placówki od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 19.00. Wypożyczanie zbiorów jest bezpłatne.


Pełny opis projektu

Za cel główny projektu postawiono organizację programów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów, nauczycieli i rodziców, jako wsparcie metod pracy w procesie wychowania dziecka. Projekt ma na celu upowszechnianie i pogłębianie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień. Uświadomienie zagrożeń dla zdrowia i życia płynących z nałogów. Kształtowanie właściwego stosunku do osób uzależnionych i wskazywanie sposobów niesienia im pomocy. Rozwijanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie

z problemami. Ponadto projekt przewiduje organizację materiałów poszerzających zakres wiedzy z szeregu innych istotnych zagadnień jak mobbing, przemoc domowa, otyłość, asertywność, ekologia, dysleksja, patriotyzm, savoir vivre itp.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W ostatnim czasie odnotowujemy dużo zapytań ze strony użytkowników biblioteki czy posiadamy w swoich zasobach materiały z zakresu profilaktyki uzależnień jak i innych w/w zagadnień. Świadczy to niewątpliwie o zapotrzebowaniu społecznym na tego typu materiały. Placówka gromadzi bardzo zróżnicowane zbiory multimedialne a przyznane środki budżetowe są niewystarczające na ich zakup w zadowalającej ilości.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.Szacowany koszt pakietów 15.000 złotych


Całkowity koszt projektu: 15 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki