Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2017-01-24 18:44:24
Powrót do projektu

Biblioteka przyjazna dla osób z dysfunkcją wzroku

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje zakup 10 sztuk urządzeń (tzw. Czytaków) do odtwarzania cyfrowych książek mówionych dla osób niewidomych i niedowidzących.
Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.043146371775947
szerokość geograficzna: 52.274052971458744

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

ul. Św. Wincentego 64

Istotne informacje o lokalizacji

Multimedialna Wypożyczalnia nr 123 ul. Św. Wincentego 64 03-531 Warszawa


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Zakupione urządzenia wraz z książką cyfrową dostępne będą w Multimedialnej Wypożyczalni przy ul .św. Wincentego 64 dla wszystkich osób z dysfunkcją wzrokową w godzinach otwarcia placówki od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 19.00. Wypożyczenie "Czytaka" wraz z książką cyfrową będzie bezpłatne.


Pełny opis projektu

Projekt przewiduje zakup urządzeń w pełni przystosowanych do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące.

Dzięki udźwiękowionemu menu, mogą być bezproblemowo obsługiwane przez osoby z dysfunkcjami wzrokowymi.

Urządzenie posiada funkcje podobne do magnetofonu kasetowego. Może być wykorzystywane do słuchania poza domem. Podczas słuchania można korzystać z wbudowanego głośnika lub słuchawek. Urządzenie odtwarza książkę, zatrzymuje ją w dowolnym momencie i od niego zaczyna ponowne odtwarzanie nagrania. Można przewijać nagranie, a także przemieszczać się pomiędzy odcinkami danej książki lub między poszczególnymi książkami. Na jednej karcie może być zapisanych kilka książek i odtwarzając każdą z nich urządzenie zapamiętuje miejsce w którym nagranie zostało zatrzymane.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

W chwili obecnej w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” posiadamy na zasadzie wypożyczenia jedno urządzenie do odtwarzania elektronicznej książki mówionej. Ponieważ wśród użytkowników mamy więcej osób z dysfunkcją wzrokową, zakup odtwarzaczy w ilości 10 sztuk zaspokoił by zapotrzebowanie czytelników na te urządzenia.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

UWAGA! W trakcie weryfikacji projektu kosztorys zostanie uzupełniony o koszty wykonania oznakowania graficznego.

Zakup 10 szt. - 5.300 zł
Całkowity koszt projektu: 5 300,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki