Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2017-04-13 15:37:13
Powrót do projektu

Zielona Białobrzeska – żywopłoty i kosze na śmieci

status: Zgłoszony


Posadzenie żywopłotu na ulicy Białobrzeskiej po stronie parzystej na długości od ulicy Kopińskiej do ulicy Bitwy Warszawskiej oraz założenie nowych trawników wraz z wymianą ziemi na urodzajną.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9692382952198
szerokość geograficzna: 52.2063443214106

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

ulica Białobrzeska po stronie parzystej między ulicą Kopińską i Bitwy Warszawskiej 1920

Istotne informacje o lokalizacji

Na ulicy Białobrzeskiej jest duży ruch samochodowy w związku z tym mieszkańcy chcieliby więcej terenów zielonych


Klasyfikacja projektu

  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców dzielnicy przez całą dobę, znacznie poprawi jakość powietrza dzielnicy.


Pełny opis projektu

Planujemy posadzić żywopłoty wzdłuż wymienionej trasy, co oprócz jakości powietrza poprawi estetykę dzielnicy, a jednocześnie wpłynie na zdrowie i samopoczucie mieszkańców. Jednocześnie planujemy zlikwidować nieestetyczne słupki. Ponadto, żeby mieszkańcy nie mieli problemów z wyrzucaniem śmieci, planujemy dostawić 10 koszy na śmieci.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt wpłynie przede wszystkim na poprawienie jakości powietrza. Im więcej zielonych przestrzeni, tym lepiej dla mieszkańców i odwiedzających okolice.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych1. ilość metrów bieżących żywopłotu - 360. Na metr żywopłotu przypada 9 krzaków, czyli potrzebujemy 3240 sztuk krzaków za 8,45 za sztukę, co daje razem daje sumę 27 378 tys netto = VAT, czyli 29568, 24 (3240*8,45=27 378 + 8%) 2. Kolejnym elementem jest przygotowanie terenów pod nasadzenia: 5,9 ar * 700 = 430 + 8% Vat= 4 460,40 PLN 3. Mulczowanie korą: 5,9 ar * 830 zł= 4 897 PLN +8 % VAT= 5 289 PLN 4. koszt zakładania trawnika wraz z wymianą ziemi 6,5 ar *1000 = 6,500 brutto PLN 5. Dostawienie 10 koszy na śmieci tzn. 10x500=5000 brutto SUMA CAŁKOWITA : 50 817,64 brutto PLN

- posadzenie żywopłotu – 39 317 zł

- zakładanie trawników – 6 500 zł

- dostawa koszy wraz z oznakowaniem (10 szt.) – 6 800 zł

- oznakowanie projektu (2 tabliczki) – 1000 zł

- pielęgnacja żywopłotu – 4 843 zł

- eksploatacja koszy na śmieci – 13 140 złKoszt projektu razem: 71 600 zł


Całkowity koszt projektu: 71 600,00

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

95 za ar przez 8 miesięcy w roku, tj. 8*95*5,90= 4843 PLN

Pielęgnacja krzewów – 4 843 zł rocznie

Eksploatacja koszy – 13 140 zł rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 4 84317 983,00 zł

Załączniki