Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2017-02-08 09:34:08
Powrót do projektu

Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa (MURANÓW/PÓŁNOCNE ŚRÓDMIEŚCIEMURANÓW)

status: Zgłoszony


Droga rowerowa wzdłuż ulicy gen. Władysława Andersa, od skrzyżowania z ul. Inflancką do skrzyżowania z al. Solidarności (około 1,5 km).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9982633590698249982633590698
szerokość geograficzna: 52.25074297559102250742975591

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

rejon ul. gen. Władysława Andersa

Istotne informacje o lokalizacji

Droga rowerowa powinna przebiegać wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa na odcinku od skrzyżowania z ul. Inflancką do skrzyżowania z al. Solidarności (około 1,5 km).


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Droga rowerowa będzie dostępna przez cały rok dla wszystkich rowerzystów.


Pełny opis projektu

Projekt dotyczy budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa na Muranowie od skrzyżowania z ul. Inflancką (na południe od wiaduktu nad ul. Zygmunta Słomińskiego) do skrzyżowania z al. Solidarności. Wszystkie działki niezbędne pod budowę drogi wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa należą do M. st. Warszawy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa połączy bezpośrednio Żoliborz ze Śródmieściem i ułatwi warszawskim rowerzystom przemieszczanie się na trasie północ-południe przez miasto.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Proponowana droga rowerowa będzie miała 1,5 km długości. Przyjmując, że koszt budowy 100 mb drogi rowerowej o szerokości 2,5 m wynosi około 50 000 PLN, całkowity koszt inwestycji wyniesie około 750 000 PLN.


Całkowity koszt projektu: 750 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki