Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2017-04-19 13:29:19
Powrót do projektu

Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa (MURANÓW)

status: Zgłoszony


Droga rowerowa wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa po wschodniej stronie na odcinku od skrzyżowania z ul. Świętojerską do wysokości ul. Długiej (około 500 m).

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9982633590698999561548233032
szerokość geograficzna: 52.250742975591247460115635015

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Lokalny , Śródmieście


Lokalizacja projektu

rejon ul. gen. Władysława Andersa

Istotne informacje o lokalizacji

Droga rowerowa powinna przebiegać wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa po wschodniej stronie na odcinku od skrzyżowania z ul. Świętojerską do wysokości ul. Długiej (około 500 m).


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Droga rowerowa będzie dostępna przez cały rok dla wszystkich rowerzystów.


Pełny opis projektu

Projekt dotyczy budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa na wysokości ogrodu Krasińskich od skrzyżowania z ul. Świętojerską do wysokości ul. Długiej. Realizacja projektu nie będzie utrudniona przez sprawy własnościowe ponieważ wszystkie działki niezbędne pod budowę drogi należą do M. st. Warszawy. Aby ochronić drzewa rosnące wzdłuż proponowanej trasy droga rowerowa zostanie wydzielona z istniejącego chodnika (jednego z dwóch równoległych w tym miejscu).


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Proponowana droga rowerowa będzie stanowiła uzupełnienie budowanej przez Tramwaje Warszawskie i ZDM drogi rowerowej wzdłuż ul. Andersa (po zachodniej stronie na odcinku od ul. Muranowskiej do ul. Nowolipki). Obie drogi połączą się na skrzyżowaniu przy ul. Świętojerskiej. Dalej proponowana droga będzie biegła na południe wzdłuż ogrodu Krasińskich oraz Arsenału, aż do ul. Długiej (przy wejściu do stacji metra Ratusz-Arsenał). Proponowane rozwiązanie pozwoli oddzielić rowerzystów od spacerowiczów z ogrodu Krasińskich i będzie stanowiło ułatwienie dla osób wypożyczających rowery Veturilo przy stacji metra Ratusz-Arsenał. Droga rowerowa zostanie wydzielona z istniejącego chodnika, tak aby nie zagrażała drzewom rosnącym wzdłuż ul. gen. Władysława Andersa.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

droga dla rowerów 500 m: 200 000 zł

remont chodnika 500 m: 200 000 zł

dokumentacja projektowa: 40 000 zł

ŁĄCZNIE: 440 000 zł


Całkowity koszt projektu: 440 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Sprzątanie, odnowa oznakowania poziomego


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

  • BP_projekt_nr_1953_Zbigniew_Marczewski_wlasnosc(2017.04.14).jpg
  • BP_projekt_nr_1953_Zbigniew_Marczewski_satelita(2017.04.14).jpg
  • BP_projekt_nr_1953_Zbigniew_Marczewski_google(2017.04.14).jpg