Autor projektu - zmiany z 2017-01-20 16:15:20
Powrót do projektu

Park rozrywki „FootGolf Park”

status: Zgłoszony


Lokalny park aktywności ruchowej dla mieszkańców w wieku od 5 do 75 lat. Połączenie rywalizacji gry w piłkę nożną i golfa. W każdym dołku, z różnymi naturalnymi przeszkodami o różnej konfiguracji i trudności należy umieścić piłkę w jak najmniejszej ilości uderzeń idąc od punktu startowego do dołka i zachowując reguły golfowe.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Park Praski

Istotne informacje o lokalizacji

Park Praski pomiędzy al. Solidarności a ul. Ratuszową.


Klasyfikacja projektu

 • edukacja
 • sport
 • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

 • młodzież
 • dorośli
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Otwarte całodobowo bez względu na pogodę, uzależnione wyłącznie od widoczności. Ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych. Jednocześnie na polu może grać 36 osób. Na każdym dołku może rywalizować ze sobą jednocześnie max. 4 osoby bez względu na płeć i wiek. Na każdy zwolniony dołek wchodzi następna 4ka itd. Nie wymaga nadzoru, opisana są warunki uczestnictwa do których uczestnicy powinni się stosować. Uczestnictwo wymaga podstawowej sprawności ruchowej, kopnięcia piłki nożnej na dowolną odległość w kierunku dołka. Każdy dołek ma inną długość (zalecana nie mniejsza niż 50 m i nie dłuższa niż 200m) i konfigurację uzależnioną od dostępności i terenu.


Pełny opis projektu

FootGolf jest grą sankcjonowaną przez międzynarodową federację Footgolf FIFG z siedzibą w Londynie. W Polsce istnieje od 2014 roku między innymi w Postołowie k. Gdańska, Przywidzu na Kaszubach i Bytomiu. W ramach federacji organizowane są rozgrywki na polach golfowych przystosowanych do uprawiania Footgolf. FootGolf nie koliduje z golfem. W tym samym czasie mogą grać zarówno piłkarze i golfiści.

Więcej informacji na www.footgolfpoland.pl

FootGolf Park to odmiana gry ogólnodostępna mająca na celu udostępnienie interesującej aktywności ruchowej dla zainteresowanych w dowolnym wieku. Można grać pojedynczo, w zespole lub z przygodnie poznanymi osobami. Należy mieć swoją piłkę do gry w piłkę nożną. W parku nie obowiązuje zasada odpowiedniego ubioru lub butów do gry. Poza możliwością uprawiania ciekawej dyscypliny sportu FootGolf uczy zasad fair play (przestrzegania reguł), uczciwego liczenia ilości uderzeń i dodawania karnych uderzeń za ich nieprzestrzeganie.

Zbudowanie pola footgolfowego w parku wymaga wykonania projektu architektoniczno przestrzennego, konfigurację dołków, postawienie tablic informacyjnych.

Przestrzeń będzie dostępna po zakończeniu robót i można będzie używać jej indywidualnie, organizować zawody, mecze, utworzyć ligę itp.

Powierzchnia pola w zależności od ilości dołków od 2 do 4,5 Ha. Przestrzeń otwarta, dostępna dla osób trzecich podczas rozgrywki. Przykładowa mapka obiektu w załączniku.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest unikalny i jedyny w swoim rodzaju. Będzie się cieszył dużym zainteresowaniem ze względu na prostotę, uczestnictwo rodzin z dziećmi w różnym wieku, walory edukacyjne, zdrowotne oraz bez potrzeby pobierania lekcji lub nadzoru trenera lub instruktora. Sport nie jest kontuzjogenny i może być uprawiany przez 12 miesięcy w roku bez względu na pogodę.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Dokładny kosztorys może być przedstawiony po opracowaniu projektu oraz w zależności od stopnia trudności dołków i konfiguracji terenu.

Wstępny i orientacyjny kosztorys:

Projekt: 50000 zł.

Konfiguracja dołka z przeszkodami: 15000 zł.

Koszt oznakowania terenu: 25000zł

Koszt tablic informacyjnych z regulaminem: 10000zł

Koszt promocji: 60000zł

Ilość dołków na polu: nie mniej niż 6 nie więcej niż 18.


Całkowity koszt projektu: 350 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu realizacji projektu w kolejnych latach:

(np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)

Remonty: w zależności od dewastacji

Konserwacja: 1000 zl. rocznie


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

 • footgolf1.jpg
 • footgolf2.jpg
 • footgolf3.jpg
 • footgolf4.jpg
 • footgolf5.jpg
 • footgolf-park.jpg