Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 16:02:21
Powrót do projektu

Park rozrywki „FootGolf Park”

status: Zgłoszony


Lokalny park aktywności ruchowej dla mieszkańców w wieku od 5 do 75 lat. Połączenie rywalizacji gry w piłkę nożną i golfa. W każdym dołku, z różnymi naturalnymi przeszkodami o różnej konfiguracji i trudności należy umieścić piłkę w jak najmniejszej ilości uderzeń idąc od punktu startowego do dołka i zachowując reguły golfowe.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.02280020713806
szerokość geograficzna: 52.25189774432384

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Plaża Rusałka + teren zielony przy plaży

Istotne informacje o lokalizacji

Działka nr. 41502, okolice istniejących obiektów sportowych.

Park Praski

Klasyfikacja projektu

 • edukacja
 • sport
 • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

 • młodzież
 • dorośli
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Otwarte

całodobowo

od widoczności. Ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Jednocześnie na polu może grać 36 osób.

Nad terenem oraz sprzętem opiekę sprawuje operator. Uczestnictwo wymaga podstawowej sprawności ruchowej

,

. Każdy dołek ma inną długość (

zalecana nie mniejsza niż 50 m i nie dłuższa niż 200m

Grę opisuje szczegółowy regulamin z którym przed grą trzeba się zapoznać.

od kilku do kilkudziesięciu metrów) i konfigurację uzależnioną od dostępności i terenu.

Pełny opis projektu

Grę opisuje szczegółowy regulamin z którym przed grą trzeba się zapoznać.

od kilku do kilkudziesięciu metrów) i konfigurację uzależnioną od dostępności i terenu.

. Każdy dołek ma inną długość (

. Każdy dołek ma inną długość (od kilku do kilkudziesięciu metrów) i konfigurację uzależnioną od dostępności i terenu. Grę opisuje szczegółowy regulamin z którym przed grą trzeba się zapoznać.

i umiejętności kopnięcia piłki

nożnej na dowolną odległość w kierunku dołka

. Każdy dołek ma inną długość (od kilku do kilkudziesięciu metrów) i konfigurację uzależnioną od dostępności i terenu. Grę opisuje szczegółowy regulamin z którym przed grą trzeba się zapoznać.

i umiejętności kopnięcia piłki

Nad terenem oraz sprzętem opiekę sprawuje operator. Uczestnictwo wymaga podstawowej sprawności ruchowej

Nad terenem oraz sprzętem opiekę sprawuje operator. Uczestnictwo wymaga podstawowej sprawności ruchowej i umiejętności kopnięcia piłki. Każdy dołek ma inną długość (od kilku do kilkudziesięciu metrów) i konfigurację uzależnioną od dostępności i terenu. Grę opisuje szczegółowy regulamin z którym przed grą trzeba się zapoznać.

Na każdym dołku może rywalizować ze sobą jednocześnie max. 4 osoby bez względu na płeć i wiek. Na każdy zwolniony dołek wchodzi następna 4ka itd.

Nie wymaga nadzoru, opisana są warunki uczestnictwa do których uczestnicy powinni się stosować

Nad terenem oraz sprzętem opiekę sprawuje operator. Uczestnictwo wymaga podstawowej sprawności ruchowej i umiejętności kopnięcia piłki. Każdy dołek ma inną długość (od kilku do kilkudziesięciu metrów) i konfigurację uzależnioną od dostępności i terenu. Grę opisuje szczegółowy regulamin z którym przed grą trzeba się zapoznać.

Na każdym dołku może rywalizować ze sobą jednocześnie max. 4 osoby bez względu na płeć i wiek. Na każdy zwolniony dołek wchodzi następna 4ka itd.

od widoczności. Ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych.

od widoczności. Ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych. Na każdym dołku może rywalizować ze sobą jednocześnie max. 4 osoby bez względu na płeć i wiek. Na każdy zwolniony dołek wchodzi następna 4ka itd. Nad terenem oraz sprzętem opiekę sprawuje operator. Uczestnictwo wymaga podstawowej sprawności ruchowej i umiejętności kopnięcia piłki. Każdy dołek ma inną długość (od kilku do kilkudziesięciu metrów) i konfigurację uzależnioną od dostępności i terenu. Grę opisuje szczegółowy regulamin z którym przed grą trzeba się zapoznać.

w ustalonych w regulaminie godzinach bez względu na pogodę, uzależnione

wyłącznie

od widoczności. Ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych. Na każdym dołku może rywalizować ze sobą jednocześnie max. 4 osoby bez względu na płeć i wiek. Na każdy zwolniony dołek wchodzi następna 4ka itd. Nad terenem oraz sprzętem opiekę sprawuje operator. Uczestnictwo wymaga podstawowej sprawności ruchowej i umiejętności kopnięcia piłki. Każdy dołek ma inną długość (od kilku do kilkudziesięciu metrów) i konfigurację uzależnioną od dostępności i terenu. Grę opisuje szczegółowy regulamin z którym przed grą trzeba się zapoznać.

w ustalonych w regulaminie godzinach bez względu na pogodę, uzależnione

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Otwarte

Otwarte w ustalonych w regulaminie godzinach bez względu na pogodę, uzależnione od widoczności. Ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych. Na każdym dołku może rywalizować ze sobą jednocześnie max. 4 osoby bez względu na płeć i wiek. Na każdy zwolniony dołek wchodzi następna 4ka itd. Nad terenem oraz sprzętem opiekę sprawuje operator. Uczestnictwo wymaga podstawowej sprawności ruchowej i umiejętności kopnięcia piłki. Każdy dołek ma inną długość (od kilku do kilkudziesięciu metrów) i konfigurację uzależnioną od dostępności i terenu. Grę opisuje szczegółowy regulamin z którym przed grą trzeba się zapoznać.


Pełny opis projektu

FootGolf Park to lokalny park aktywności ruchowej dla mieszkańców w każdym wieku. Można grać pojedynczo, w zespole lub z przygodnie poznanymi osobami.

Należy mieć swoją piłkę do gry w piłkę nożną. W parku nie obowiązuje zasada odpowiedniego ubioru lub butów do gry. Poza możliwością uprawiania ciekawej dyscypliny sportu FootGolf uczy zasad fair play (przestrzegania reguł), uczciwego liczenia ilości uderzeń i dodawania karnych uderzeń za ich nieprzestrzeganie. Zbudowanie pola footgolfowego w parku

Konfiguracja "pola" jest dowolna i nie musi zajmować dużej powierzchni (max. 0,5 ha). Dołki nie muszą, a nawet nie powinny być w linii prostej. Cała zabawa

i gra

teren) wpływały na utrudnienie wbicia piłki do dołka w jak najmniejszej liczbie kopnięć. Odległość między dołkami może wynosić kilka/kilkanaście metrów jeżeli między punktem startowym a dołkiem będą

naturalne lub sztuczne przeszkody. Obiekt nie musi być ogrodzony lub zamknięty i nie

teren) wpływały na utrudnienie wbicia piłki do dołka w jak najmniejszej liczbie kopnięć. Odległość między dołkami może wynosić kilka/kilkanaście metrów jeżeli między punktem startowym a dołkiem będą

teren) wpływały na utrudnienie wbicia piłki do dołka w jak najmniejszej liczbie kopnięć. Odległość między dołkami może wynosić kilka/kilkanaście metrów jeżeli między punktem startowym a dołkiem będą przeszkody. Przed grą należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem.Dołki o średnicy max. 40 cm wkopane są w ziemię. Posiadają pokrywę która po zamknięciu pozwala na bezpieczne poruszanie się (nie ma możliwości zapadnięcia). Dołek dodatkowo posiada widoczną flagę, która z daleka wskazuje położenie. Wytrzymała i szczelnie zamykana pokrywa pozawala na zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i uniemożliwia wpadanie do dołków małych zwierząt oraz możliwości przypadkowego wejścia w dołek dzieci, udomowionych zwierząt oraz innych użytkowników parku.Obiektem zajmują się specjalnie wyznaczeni operatorzy. Są odpowiedzialni za poranne zdjęcie pokryw z dołków, założenie flag, sprawdzanie czy w dołkach nie znajdują się małe zwierzęta oraz inne przedmioty, wypożyczanie piłek oraz wydanie obowiązkowych kart startowych. Po skończonej grze odpowiadją sprawdzenie czy w dołkach nie znajdują się małe zwierzęta oraz przedmioty, założenie pokryw na dołki, zdjęcie flag oraz uprzątnięcie terenu.W miesiącach kwiecień-październik operatorzy zajmują się obiektem w tygodniu w godzinach od 13 do 21 w weekendy od 10 do 21. W pozostałych miesiącach w zależności od warunków pogodowych operatozyr znajduje się na obiekcie od godziny 12 do 18.Obiekt nie będzie ingerował w dotychczasowe użytkowanie terenu i swobodne poruszanie się.

polega na tym, by naturalne przeszkody (drzewa, krzewy, alejki,

ukształtowanie terenu

teren) wpływały na utrudnienie wbicia piłki do dołka w jak najmniejszej liczbie kopnięć. Odległość między dołkami może wynosić kilka/kilkanaście metrów jeżeli między punktem startowym a dołkiem będą przeszkody. Przed grą należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem.Dołki o średnicy max. 40 cm wkopane są w ziemię. Posiadają pokrywę która po zamknięciu pozwala na bezpieczne poruszanie się (nie ma możliwości zapadnięcia). Dołek dodatkowo posiada widoczną flagę, która z daleka wskazuje położenie. Wytrzymała i szczelnie zamykana pokrywa pozawala na zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i uniemożliwia wpadanie do dołków małych zwierząt oraz możliwości przypadkowego wejścia w dołek dzieci, udomowionych zwierząt oraz innych użytkowników parku.Obiektem zajmują się specjalnie wyznaczeni operatorzy. Są odpowiedzialni za poranne zdjęcie pokryw z dołków, założenie flag, sprawdzanie czy w dołkach nie znajdują się małe zwierzęta oraz inne przedmioty, wypożyczanie piłek oraz wydanie obowiązkowych kart startowych. Po skończonej grze odpowiadją sprawdzenie czy w dołkach nie znajdują się małe zwierzęta oraz przedmioty, założenie pokryw na dołki, zdjęcie flag oraz uprzątnięcie terenu.W miesiącach kwiecień-październik operatorzy zajmują się obiektem w tygodniu w godzinach od 13 do 21 w weekendy od 10 do 21. W pozostałych miesiącach w zależności od warunków pogodowych operatozyr znajduje się na obiekcie od godziny 12 do 18.Obiekt nie będzie ingerował w dotychczasowe użytkowanie terenu i swobodne poruszanie się.

polega na tym, by naturalne przeszkody (drzewa, krzewy, alejki,

Konfiguracja "pola" jest dowolna i nie musi zajmować dużej powierzchni (max. 0,5 ha). Dołki nie muszą, a nawet nie powinny być w linii prostej. Cała zabawa

Konfiguracja "pola" jest dowolna i nie musi zajmować dużej powierzchni (max. 0,5 ha). Dołki nie muszą, a nawet nie powinny być w linii prostej. Cała zabawa polega na tym, by naturalne przeszkody (drzewa, krzewy, alejki, teren) wpływały na utrudnienie wbicia piłki do dołka w jak najmniejszej liczbie kopnięć. Odległość między dołkami może wynosić kilka/kilkanaście metrów jeżeli między punktem startowym a dołkiem będą przeszkody. Przed grą należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem.Dołki o średnicy max. 40 cm wkopane są w ziemię. Posiadają pokrywę która po zamknięciu pozwala na bezpieczne poruszanie się (nie ma możliwości zapadnięcia). Dołek dodatkowo posiada widoczną flagę, która z daleka wskazuje położenie. Wytrzymała i szczelnie zamykana pokrywa pozawala na zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i uniemożliwia wpadanie do dołków małych zwierząt oraz możliwości przypadkowego wejścia w dołek dzieci, udomowionych zwierząt oraz innych użytkowników parku.Obiektem zajmują się specjalnie wyznaczeni operatorzy. Są odpowiedzialni za poranne zdjęcie pokryw z dołków, założenie flag, sprawdzanie czy w dołkach nie znajdują się małe zwierzęta oraz inne przedmioty, wypożyczanie piłek oraz wydanie obowiązkowych kart startowych. Po skończonej grze odpowiadją sprawdzenie czy w dołkach nie znajdują się małe zwierzęta oraz przedmioty, założenie pokryw na dołki, zdjęcie flag oraz uprzątnięcie terenu.W miesiącach kwiecień-październik operatorzy zajmują się obiektem w tygodniu w godzinach od 13 do 21 w weekendy od 10 do 21. W pozostałych miesiącach w zależności od warunków pogodowych operatozyr znajduje się na obiekcie od godziny 12 do 18.Obiekt nie będzie ingerował w dotychczasowe użytkowanie terenu i swobodne poruszanie się.

By móc zagrać w Footgolf Park wystarczą jedynie podstawowa sprawność ruchowa oraz umiejętności kopania piłki. Reguły obowiązujące na polu golfowym.Zagospodarowanie terenu pod Footgolf Park wymaga wykonania projektu architektoniczno-przestrzennego, konfigurację dołków, postawienie tablic informacyjnych.

Przestrzeń będzie dostępna po zakończeniu robót i można będzie używać jej indywidualnie, organizować zawody, mecze, utworzyć ligę itp.

Konfiguracja "pola" jest dowolna i nie musi zajmować dużej powierzchni (max. 0,5 ha). Dołki nie muszą, a nawet nie powinny być w linii prostej. Cała zabawa polega na tym, by naturalne przeszkody (drzewa, krzewy, alejki, teren) wpływały na utrudnienie wbicia piłki do dołka w jak najmniejszej liczbie kopnięć. Odległość między dołkami może wynosić kilka/kilkanaście metrów jeżeli między punktem startowym a dołkiem będą przeszkody. Przed grą należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem.Dołki o średnicy max. 40 cm wkopane są w ziemię. Posiadają pokrywę która po zamknięciu pozwala na bezpieczne poruszanie się (nie ma możliwości zapadnięcia). Dołek dodatkowo posiada widoczną flagę, która z daleka wskazuje położenie. Wytrzymała i szczelnie zamykana pokrywa pozawala na zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i uniemożliwia wpadanie do dołków małych zwierząt oraz możliwości przypadkowego wejścia w dołek dzieci, udomowionych zwierząt oraz innych użytkowników parku.Obiektem zajmują się specjalnie wyznaczeni operatorzy. Są odpowiedzialni za poranne zdjęcie pokryw z dołków, założenie flag, sprawdzanie czy w dołkach nie znajdują się małe zwierzęta oraz inne przedmioty, wypożyczanie piłek oraz wydanie obowiązkowych kart startowych. Po skończonej grze odpowiadją sprawdzenie czy w dołkach nie znajdują się małe zwierzęta oraz przedmioty, założenie pokryw na dołki, zdjęcie flag oraz uprzątnięcie terenu.W miesiącach kwiecień-październik operatorzy zajmują się obiektem w tygodniu w godzinach od 13 do 21 w weekendy od 10 do 21. W pozostałych miesiącach w zależności od warunków pogodowych operatozyr znajduje się na obiekcie od godziny 12 do 18.Obiekt nie będzie ingerował w dotychczasowe użytkowanie terenu i swobodne poruszanie się.

By móc zagrać w Footgolf Park wystarczą jedynie podstawowa sprawność ruchowa oraz umiejętności kopania piłki. Reguły obowiązujące na polu golfowym.Zagospodarowanie terenu pod Footgolf Park wymaga wykonania projektu architektoniczno-przestrzennego, konfigurację dołków, postawienie tablic informacyjnych.

Pełny opis projektu

FootGolf Park to lokalny park aktywności ruchowej dla mieszkańców w każdym wieku. Można grać pojedynczo, w zespole lub z przygodnie poznanymi osobami.

FootGolf Park to lokalny park aktywności ruchowej dla mieszkańców w każdym wieku. Można grać pojedynczo, w zespole lub z przygodnie poznanymi osobami. By móc zagrać w Footgolf Park wystarczą jedynie podstawowa sprawność ruchowa oraz umiejętności kopania piłki. Reguły obowiązujące na polu golfowym.Zagospodarowanie terenu pod Footgolf Park wymaga wykonania projektu architektoniczno-przestrzennego, konfigurację dołków, postawienie tablic informacyjnych.Konfiguracja "pola" jest dowolna i nie musi zajmować dużej powierzchni (max. 0,5 ha). Dołki nie muszą, a nawet nie powinny być w linii prostej. Cała zabawa polega na tym, by naturalne przeszkody (drzewa, krzewy, alejki, teren) wpływały na utrudnienie wbicia piłki do dołka w jak najmniejszej liczbie kopnięć. Odległość między dołkami może wynosić kilka/kilkanaście metrów jeżeli między punktem startowym a dołkiem będą przeszkody. Przed grą należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem.Dołki o średnicy max. 40 cm wkopane są w ziemię. Posiadają pokrywę która po zamknięciu pozwala na bezpieczne poruszanie się (nie ma możliwości zapadnięcia). Dołek dodatkowo posiada widoczną flagę, która z daleka wskazuje położenie. Wytrzymała i szczelnie zamykana pokrywa pozawala na zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i uniemożliwia wpadanie do dołków małych zwierząt oraz możliwości przypadkowego wejścia w dołek dzieci, udomowionych zwierząt oraz innych użytkowników parku.Obiektem zajmują się specjalnie wyznaczeni operatorzy. Są odpowiedzialni za poranne zdjęcie pokryw z dołków, założenie flag, sprawdzanie czy w dołkach nie znajdują się małe zwierzęta oraz inne przedmioty, wypożyczanie piłek oraz wydanie obowiązkowych kart startowych. Po skończonej grze odpowiadją sprawdzenie czy w dołkach nie znajdują się małe zwierzęta oraz przedmioty, założenie pokryw na dołki, zdjęcie flag oraz uprzątnięcie terenu.W miesiącach kwiecień-październik operatorzy zajmują się obiektem w tygodniu w godzinach od 13 do 21 w weekendy od 10 do 21. W pozostałych miesiącach w zależności od warunków pogodowych operatozyr znajduje się na obiekcie od godziny 12 do 18.Obiekt nie będzie ingerował w dotychczasowe użytkowanie terenu i swobodne poruszanie się.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest unikalny i jedyny w swoim rodzaju. Będzie się cieszył dużym zainteresowaniem ze względu na prostotę, uczestnictwo rodzin z dziećmi w różnym wieku, walory edukacyjne, zdrowotne oraz

bez

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest unikalny i jedyny w swoim rodzaju. Będzie się cieszył dużym zainteresowaniem ze względu na prostotę, uczestnictwo rodzin z dziećmi w różnym wieku, walory edukacyjne, zdrowotne oraz

Projekt jest unikalny i jedyny w swoim rodzaju. Będzie się cieszył dużym zainteresowaniem ze względu na prostotę, uczestnictwo rodzin z dziećmi w różnym wieku, walory edukacyjne, zdrowotne oraz brak potrzeby pobierania lekcji lub nadzoru trenera lub instruktora. Sport nie jest kontuzjogenny i może być uprawiany przez 12 miesięcy w roku bez względu na pogodę.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny i orientacyjny kosztorys:

Koszty wstępne (projekt architektoniczny, konsulting, prace budowlane, prace ogrodowe) -

30 000

30000 zł

Koszty opcjonalne (przeszkody, drzewka, krzewy, inne) -

6 900zł

25000 zł

Koszt promocji (marketing, plakaty, ulotki, karty startowe, piłki) - 25000 zł

Koszty operatora (wynagrodzenie x2, budka operatora/wypożyczalnia piłek) -

25 000zł

25000 zł

Koszt promocji (marketing, plakaty, ulotki, karty startowe, piłki) - 25000 zł

Koszty operatora (wynagrodzenie x2, budka operatora/wypożyczalnia piłek) -

25000 zł

Koszt promocji (marketing, plakaty, ulotki, karty startowe, piłki) - 25000 zł

Koszty operatora (wynagrodzenie x2, budka operatora/wypożyczalnia piłek) - 51000 zł

6900 zł

Koszty dodatkowe (zniszczenia, remonty, renowacja, modernizacja) -

25 000zł

25000 zł

Koszt promocji (marketing, plakaty, ulotki, karty startowe, piłki) - 25000 zł

Koszty operatora (wynagrodzenie x2, budka operatora/wypożyczalnia piłek) - 51000 zł

6900 zł

Koszty dodatkowe (zniszczenia, remonty, renowacja, modernizacja) -

30000 zł

Koszty opcjonalne (przeszkody, drzewka, krzewy, inne) -

30000 zł

Koszty opcjonalne (przeszkody, drzewka, krzewy, inne) - 6900 zł

Koszty dodatkowe (zniszczenia, remonty, renowacja, modernizacja) - 25000 zł

Koszt promocji (marketing, plakaty, ulotki, karty startowe, piłki) - 25000 zł

Koszty operatora (wynagrodzenie x2, budka operatora/wypożyczalnia piłek) - 51000 zł

30000

Koszty podstawowe (Tablica informacyjna, Tablice przy dołkach, miejsce startowe, dołek, pokrywy, flaga) -

30 000zł

30000 zł

Koszty opcjonalne (przeszkody, drzewka, krzewy, inne) - 6900 zł

Koszty dodatkowe (zniszczenia, remonty, renowacja, modernizacja) - 25000 zł

Koszt promocji (marketing, plakaty, ulotki, karty startowe, piłki) - 25000 zł

Koszty operatora (wynagrodzenie x2, budka operatora/wypożyczalnia piłek) - 51000 zł

30000

Koszty podstawowe (Tablica informacyjna, Tablice przy dołkach, miejsce startowe, dołek, pokrywy, flaga) -

Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny i orientacyjny kosztorys:

Koszty wstępne (projekt architektoniczny, konsulting, prace budowlane, prace ogrodowe) -

Wstępny i orientacyjny kosztorys:

Koszty wstępne (projekt architektoniczny, konsulting, prace budowlane, prace ogrodowe) - 30000

Koszty podstawowe (Tablica informacyjna, Tablice przy dołkach, miejsce startowe, dołek, pokrywy, flaga) - 30000 zł

Koszty opcjonalne (przeszkody, drzewka, krzewy, inne) - 6900 zł

Koszty dodatkowe (zniszczenia, remonty, renowacja, modernizacja) - 25000 zł

Koszt promocji (marketing, plakaty, ulotki, karty startowe, piłki) - 25000 zł

Koszty operatora (wynagrodzenie x2, budka operatora/wypożyczalnia piłek) - 51000 zł


Całkowity koszt projektu:
120 000
Całkowity koszt projektu: Całkowity koszt projektu: 167 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Remonty: w zależności od dewastacji

Konserwacja: 1000 . rocznie

Nie wymaga Energii i wody

zl

Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Remonty: w zależności od dewastacji

Konserwacja: 1000

Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Remonty: w zależności od dewastacji

Konserwacja: 1000 . rocznie

Nie wymaga Energii i wody

Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu realizacji projektu w kolejnych latach: (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)

Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

 • footgolf1.jpg
 • footgolf2.jpg
 • footgolf3.jpg
 • footgolf4.jpg
 • footgolf5.jpg
 • footgolf-park.jpg
 • FootGolf-cups.jpg