Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 16:16:21
Powrót do projektu

Park rozrywki „FootGolf Park”

status: Zgłoszony


Lokalny park aktywności ruchowej dla mieszkańców w wieku od 5 do 75 lat. Połączenie rywalizacji gry w piłkę nożną i golfa. W każdym dołku, z różnymi naturalnymi przeszkodami o różnej konfiguracji i trudności należy umieścić piłkę w jak najmniejszej ilości uderzeń idąc od punktu startowego do dołka i zachowując reguły golfowe.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.022800207138060228002071381
szerokość geograficzna: 52.251897744323842518977443238

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

Plaża Rusałka + teren zielony przy plaży

Istotne informacje o lokalizacji

Działka nr. 41502, okolice istniejących obiektów sportowych.


Klasyfikacja projektu

 • edukacja
 • sport
 • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

 • młodzież
 • dorośli
 • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Otwarte w ustalonych w regulaminie godzinach bez względu na pogodę, uzależnione od widoczności. Ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych. Na każdym dołku może rywalizować ze sobą jednocześnie max. 4 osoby bez względu na płeć i wiek. Na każdy zwolniony dołek wchodzi następna 4ka itd. Nad terenem oraz sprzętem opiekę sprawuje operator. Uczestnictwo wymaga podstawowej sprawności ruchowej i umiejętności kopnięcia piłki. Każdy dołek ma inną długość (od kilku do kilkudziesięciu metrów) i konfigurację uzależnioną od dostępności i terenu. Grę opisuje szczegółowy regulamin z którym przed grą trzeba się zapoznać.


Pełny opis projektu

FootGolf Park to lokalny park aktywności ruchowej dla mieszkańców w każdym wieku. Można grać pojedynczo, w zespole lub z przygodnie poznanymi osobami. By móc zagrać w Footgolf Park wystarczą jedynie podstawowa sprawność ruchowa oraz umiejętności kopania piłki. Reguły obowiązujące na polu golfowym.Zagospodarowanie terenu pod Footgolf Park wymaga wykonania projektu architektoniczno-przestrzennego, konfigurację dołków, postawienie tablic informacyjnych.Konfiguracja "pola" jest dowolna i nie musi zajmować dużej powierzchni (max. 0,5 ha). Dołki nie muszą, a nawet nie powinny być w linii prostej. Cała zabawa polega na tym, by naturalne przeszkody (drzewa, krzewy, alejki, teren) wpływały na utrudnienie wbicia piłki do dołka w jak najmniejszej liczbie kopnięć. Odległość między dołkami może wynosić kilka/kilkanaście metrów jeżeli między punktem startowym a dołkiem będą przeszkody. Przed grą należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem.Dołki o średnicy max. 40 cm wkopane są w ziemię. Posiadają pokrywę która po zamknięciu pozwala na bezpieczne poruszanie się (nie ma możliwości zapadnięcia). Dołek dodatkowo posiada widoczną flagę, która z daleka wskazuje położenie. Wytrzymała i szczelnie zamykana pokrywa pozawala na zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i uniemożliwia wpadanie do dołków małych zwierząt oraz możliwości przypadkowego wejścia w dołek dzieci, udomowionych zwierząt oraz innych użytkowników parku.Obiektem zajmują się specjalnie wyznaczeni operatorzy. Są odpowiedzialni za poranne zdjęcie pokryw z dołków, założenie flag, sprawdzanie czy w dołkach nie znajdują się małe zwierzęta oraz inne przedmioty, wypożyczanie piłek oraz wydanie obowiązkowych kart startowych. Po skończonej grze odpowiadją sprawdzenie czy w dołkach nie znajdują się małe zwierzęta oraz przedmioty, założenie pokryw na dołki, zdjęcie flag oraz uprzątnięcie terenu.W miesiącach kwiecień-październik operatorzy zajmują się obiektem w tygodniu w godzinach od 13 do 21 w weekendy od 10 do 21. W pozostałych miesiącach w zależności od warunków pogodowych operatozyr znajduje się na obiekcie od godziny 12 do 18.Obiekt nie będzie ingerował w dotychczasowe użytkowanie terenu i swobodne poruszanie się.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt jest unikalny i jedyny w swoim rodzaju. Będzie się cieszył dużym zainteresowaniem ze względu na prostotę, uczestnictwo rodzin z dziećmi w różnym wieku, walory edukacyjne, zdrowotne oraz brak potrzeby pobierania lekcji lub nadzoru trenera lub instruktora. Sport nie jest kontuzjogenny i może być uprawiany przez 12 miesięcy w roku bez względu na pogodę.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Wstępny i orientacyjny kosztorys:

Koszty wstępne (projekt architektoniczny, konsulting, prace budowlane, prace ogrodowe) - 30000 zł

Koszty podstawowe (Tablica informacyjna, Tablice przy dołkach, miejsce startowe, dołek, pokrywy, flaga) - 30000 zł

Koszty opcjonalne (przeszkody, drzewka, krzewy, inne) - 6900 zł

Koszty dodatkowe (zniszczenia, remonty, renowacja, modernizacja) - 25000 zł

Koszt promocji (marketing, plakaty, ulotki, karty startowe, piłki) - 25000 zł

Koszty operatora (wynagrodzenie x2, budka operatora/wypożyczalnia piłek) - 51000 zł


Całkowity koszt projektu: 167 900,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Remonty: w zależności od dewastacji

Konserwacja: 1000 zł. rocznie

Nie wymaga Energii i wody


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

 • footgolf1.jpg
 • footgolf2.jpg
 • footgolf3.jpg
 • footgolf4.jpg
 • footgolf5.jpg.jpg
 • FootGolf-cups.jpg