Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 16:07:20
Powrót do projektu

Rewitalizacja skweru przy ul. Glebowej oraz wycinka drzew

status: Zgłoszony


Projekt zakłada uporządkowanie i zagospodarowanie terenu miejskiego przy jednej z wiat przystankowych na Zawadach. Stworzenie miłego i przyjaznego miejsca, których brakuje w tej części dzielnicy Wilanowa.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1020755767822
szerokość geograficzna: 52.1794582431978

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Lokalny , Wilanów


Lokalizacja projektu

Ulica Glebowa przy przystanku autobusowym

Istotne informacje o lokalizacji

nr działki 34, obręb 10612


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

miejsce ogólnodostępne dla mieszkańców


Pełny opis projektu

W ramach projektu zostanie uprzątnięty teren z zarośli i chwastów, wytyczona zostanie ścieżka z nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych(w miejsce i tak już wydeptanego dojścia z pobliskiego osiedla do przystanku), postawiona ławka(najlepiej z utwardzoną podstawą(by nie tworzyło się wokół niej błoto czy wydeptanie), kosz na śmieci, zasadzone krzewy zimozielone i kolorowe. Dodatkowo postawiony zostanie stojak na 2 rowery, dla przejeżdżających cyklistów bądź chętnych z okolic by przyjechać w to miejsce na spotkanie towarzyskie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie w miejscu tym panuje bałagan i teren ten nie służy okolicznym mieszkańcom. Projekt wychodzi na przeciw oczekiwaniom mieszkańców co do miejsc przyjaznych, gdzie można się spotkać i wspólnie posiedzieć, daje możliwość stworzenia miejsca przyjaznego i estetycznego, którego tak bardzo brakuje w tej okolicy. Zieleń korzystnie wpłynie na zanieczyszczone powietrze w tym rejonie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

uporządkowanie terenu z suchych i zbędnych elementów -- 2500 zł

wykonanie projektu -- 2000 zł

wykonanie ścieżki-nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych-- ok 20m2 --5000 zł

koszty utrzymania 20m2 chodnika( oczyszczanie zimowe - jednokrotne 12,29 zł, oczyszczanie letnie jednokrotne - 5,11 zł, oczyszczanie 1 X tyg 17 X oczyszczanie zimowe, 35 X oczyszczanie letnie) -- 77,56 zł

postawienie ławek z oparciami -- sztuk 2 -- 2460 zł

stojak na 2 roweru (U) z wypłytowaniem -- 1600 zł

nasadzenia krzewów -- 50 m2-- 5000 zł5775 zł (przygotowanie terenu 400 zł, sadzenie 4750 zł, mulczowanie korą 350 zł, geowłóknina 275 zł)

postawienie kosza betonowego na śmieci z oznakowaniem -- 550 zł koszt tabliczki informacyjnej -- 500 1180 zł

eksploatacja 2X dziennie -- 1314 zł

1 rok pielęgnacji krzewów - 625


Całkowity koszt projektu: 19 61022 531,00 56

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach3-letnia

2 lata pielęgnacja posadzonych roślin, -krzewów 625 X 2 = 1250 zł

roczne utrzymanie chodnika(1Xtyg =- 17X zimowe i 35Xletnie = --- 77,56 zł) wywóz śmieci

roczna eksploatacja kosza -- koszty eksploatacji 2494 zł1314


Całkowity koszt eksploatacji: 2 571016,56 zł

Załączniki