Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2017-05-30 10:07:30
Powrót do projektu

Rewitalizacja skweru przy ul. Glebowej oraz wycinka drzew

status: Zgłoszony


Projekt zakłada uporządkowanie i zagospodarowanie terenu miejskiego przy jednej z wiat przystankowych na Zawadach. Stworzenie miłego i przyjaznego miejsca, których brakuje w tej części dzielnicy Wilanowa.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.1020755767822
szerokość geograficzna: 52.1794582431978

Dzielnica

Wilanów


Charakter projektu

Lokalny , Wilanów


Lokalizacja projektu

Ulica Glebowa przy przystanku autobusowym

Istotne informacje o lokalizacji

nr działki 34, obręb 10612


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

miejsce ogólnodostępne dla mieszkańców


Pełny opis projektu

W ramach projektu zostanie uprzątnięty teren z zarośli i chwastów, wytyczona zostanie ścieżka z nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych(w miejsce i tak już wydeptanego dojścia z pobliskiego osiedla do przystanku), postawiona ławka(najlepiej z utwardzoną podstawą(by nie tworzyło się wokół niej błoto czy wydeptanie), kosz na śmieci, zasadzone krzewy zimozielone i kolorowe. Dodatkowo postawiony zostanie stojak na 2 rowery, dla przejeżdżających cyklistów bądź chętnych z okolic by przyjechać w to miejsce na spotkanie towarzyskie.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Obecnie w miejscu tym panuje bałagan i teren ten nie służy okolicznym mieszkańcom. Projekt wychodzi na przeciw oczekiwaniom mieszkańców co do miejsc przyjaznych, gdzie można się spotkać i wspólnie posiedzieć, daje możliwość stworzenia miejsca przyjaznego i estetycznego, którego tak bardzo brakuje w tej okolicy. Zieleń korzystnie wpłynie na zanieczyszczone powietrze w tym rejonie.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Uporządkowanie terenu z suchych i zbędnych elementów (w tym wycinka drzew o małym znaczeniu przyrodniczym) – 3500 zł

2. Wykonanie projektu – 3000 zł

3. Wykonanie ścieżki z płyt chodnikowych ok. 20m2 – 7000 zł

4. Utrzymanie chodnika, oczyszczanie 1xtygodniu przez rok – 77,56 zł

5. 2 ławki z oparciem - 2460 zł

6. Utrzymanie ławek (mycie i drobne naprawy) – 144 zł

7. 2 stojaki na rowery z wypłytowaniem – 1600 zł

8. Nasadzenia 50m2 krzewów – 5775 zł (przygotowanie terenu, sadzenie, mulczowanie korą, geowłóknina)

9. Roczna pielęgnacja krzewów – 625 zł

10. Kosz betonowy – 1150 zł

11. Roczna eksploatacja 2xdziennie – 1314 zł

12. Oznakowanie 2 ławek i 2 stojaków – 50 zł

13. Oznakowanie kosza – 30 złCałkowity koszt projektu: 26 725,56 zł


Całkowity koszt projektu: 26 725726,56 00

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

2019 r. – 2 160,56 zł

2020 r. – 2 160,56 zł

2021 r. – 2 160,56 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 2 160161,56 00

Załączniki