Autor projektu - zmiany z 2017-01-23 20:09:23
Powrót do projektu

Ładniej w Starej Miłośnie - więcej drzew i barwnych krzewów wzdłuż głównej ulicy.

status: Zgłoszony


Uzupełnienie drzewostanu i posadzenie barwnych krzewów wzdłuz glównej ulicy osiedla Stara Miłosna

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

ulica Jana Pawła II między

rondem ks.St. Witkowskiego

a rondem Pochulanka

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica Jana Pawła II na osiedlu Stara Miłosna od skrzyżowania z ulicą Gościniec , na którym usytuowane jest rondo ks.St.witkowskiego, a rondem Pochulanka


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • wszyscy mieszkańcy i goście

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest adresowany do wszystkich mieszkańców


Pełny opis projektu

Posadzenie wzdłuż ulicy Jana Pawła II na odcinku między rondem ks. St. Witkowskiego a rondem Pochulanka brakującego drzewostanu w miejsce drzewek suchych i obumarłych

oraz posadzenie 40 barwnych krzewów blisko przystanków autobusowych


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Jana Pawła II jest główną ulicą osiedla Stara Miłosna, jest na niej duży ruch samochodowy. Po obu jej stronach są domy i liczne punkty handlowe i usługowe. W pasach zieleni wzdłuż ulicy oddzielających jezdnię od chodników w dużo posadzonych przed laty drzewek uschło lub obumarło oraz posadzenie 40 m2 estetycznych barwnych krzewów w pobliżu przystanków autobusowych


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Drzew(k)a 38 sztuk szt. - 13800

Krzewy 500 sztuk szt. - 16000


Całkowity koszt projektu: 29 800,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Przycinanie suchych gałązek, palikowanie, podlewanie, nawożenie


Całkowity koszt eksploatacji: 950,00 zł

Załączniki