Koordynator w dzielnicy Wesoła - zmiany z 2017-05-31 15:37:31
Powrót do projektu

Ładniej w Starej Miłośnie - więcej drzew i barwnych krzewów wzdłuż głównej ulicy

status: Zgłoszony


Uzupełnienie drzewostanu i posadzenie barwnych krzewów wzdłuz glównej ulicy osiedla Stara Miłosna

Dzielnica

Wesoła


Charakter projektu

Lokalny , Wesoła


Lokalizacja projektu

ulica Jana Pawła II między

rondem ks.St. Witkowskiego

a rondem Pochulanka Pohulanka

Istotne informacje o lokalizacji

Ulica Jana Pawła II na osiedlu Stara Miłosna od skrzyżowania z ulicą Gościniec , na którym usytuowane jest rondo ks.St.witkowskiego, a rondem PochulankaPohulanka


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • mieszkańcy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest adresowany do wszystkich mieszkańców


Pełny opis projektu

Posadzenie wzdłuż ulicy Jana Pawła II na odcinku między rondem ks. St. Witkowskiego a rondem Pochulanka 20 szt. brakujących drzew w miejsce drzewek suchych i obumarłych

oraz posadzenie 200 szt. barwnych krzewów blisko przystanków autobusowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Ulica Jana Pawła II jest główną ulicą osiedla Stara Miłosna, jest na niej duży ruch samochodowy. Po obu jej stronach są domy i liczne punkty handlowe i usługowe. W pasach zieleni wzdłuż ulicy oddzielających jezdnię od chodników w dużo posadzonych przed laty drzewek uschło lub obumarło. Potrzebne jest ich uzupełnienie oraz posadzenie 200 szt. estetycznych barwnych krzewów w pobliżu przystanków autobusowych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychKoszt 1 drzewa o obw. 16-18 cm to 850 zł – posadzenie 20 szt. to 17 000 zł

Koszt 1 rocznej pielęgnacji nasadzeń – 20 x 180 zł = 3 600 zł

Koszt posadzenia 200 szt. krzewów (4 szt. na 1 m2 – rabata o pow. 0.5 ara) – 5 775 zł

Koszt 1 rocznej pielęgnacji nasadzeń – 0.5 ara x 1250 zł = 625 zł

SUMA KOSZTÓW: 27 000 zł


Całkowity koszt projektu: 27 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszt 1 rocznej pielęgnacji nasadzeń drzew – 20 x 180 zł = 3 600 zł

- koszt 1 rocznej pielęgnacji nasadzeń krzewów – 0.5 ara x 1250 zł = 625 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 4 225,00 zł

Załączniki