Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 17:41:20
Powrót do projektu

Multimedia w Szkole Podstawowej nr 246 w Warszawie

status: ZgłoszonyWycofany przez autora


Projekt zakłada wyposażenie 6 sal lekcyjnych w tablice multimedialne z projektorem i okablowaniem, laptopy z oprogramowaniem oraz projekcje filmów podczas pikniku i imprezy szkolnej. Projekt zakłada również opracowanie regulaminu korzystania, udostępniania sprzętu dla uczniów szkoły i dla mieszkańców Grochowa. Zasady użytkowania będą określone w regulaminie opracowanym przez dyrekcję i administrację szkoły.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0925483703613
szerokość geograficzna: 52.2382208567723

Dzielnica

Praga-Południe


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Południe


Lokalizacja projektu

ul. Białowieska 22

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z sal multimedialnych korzystać będą co roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 246 (ok. 600 uczniów) oraz mieszkańcy Grochowa. Od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.25 w salach z doposażeniem multimedialnym prowadzone będą zajęcia edukacyjne dla uczniów, zaś w godz. 16.00- 19.00, po ustaleniu warunków i zarezerwowaniu u administracji szkoły, zajęcia dodatkowe. Z sal będą mogły korzystać organizacje pozarządowe i podmioty prywatne organizujące zajęcia dla dzieci, młodzieży i starszych mieszkańców (zakładam podobne zasady, jakie już obowiązują w szkole, dla osób i podmiotów zewnętrznych, chcących np. organizować konferencje, warsztaty tematyczne, zajęcia językowe).


Pełny opis projektu

Projekt zakłada zakup wyposażenia 6 sal lekcyjnych w komplety urządzeń składające się z laptopa wraz z oprogramowaniem, 6 tablic multimedialnych z projektorem, okablowaniem i montażem. Doposażone sale to sale lekcyjne o numerach 108, 111, 112, 203, 205, 208. Wyposażone w sprzęt multimedialny sale lekcyjne w pełni dawałyby możliwość podnoszenia jakości pracy dydaktycznej oraz uatrakcyjniłyby uczniom naukę w naszej szkole. Będą również wykorzystywane podczas ogólnodostępnego pikniku i imprezy kulturalnej, podczas projekcji filmów. Dodatkowo służyć będą wszelkim działaniom typu warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, warsztaty z cyberprzemocy odbywającym się w naszej szkole.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Nasze dzieci urodziły się w XXI wieku i potrzebują współczesnych pomocy naukowych. Rynek e-podręczników, pomocy multimedialnych, tzw. multibooków rozwinął się w błyskawicznym tempie. Projekt wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Chcemy wyposażyć szkołę w odpowiednie urządzenia. Jesteśmy jedną z najsłabiej wyposażonych szkół na Pradze Południe. Brakuje nam nowocześnie wyposażonych sal z zapleczem multimedialnym dostępnych również dla mieszkańców. Dzieci w naszej szkole mają ograniczony dostęp do nowoczesnych form i metod nauczania, innowacyjnych projektów szkolnych czy chociażby dodatkowych zajęć świetlicowych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii cyfrowej. Zakładamy udostępnianie sprzętu organizacjom pozarządowym i firmom organizującym weekendowe konferencje, popołudniowe warsztaty i zajęcia (np. językowe) dla mieszkańców Grochowa.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- Tablice multimedialne z projektorem, okablowaniem i montażem do 6 sal lekcyjnych 6 x 7.500 = 45.000 zł

- Laptopy do 6 sal lekcyjnych wraz z oprogramowaniem – 6szt. x 3200 zł =19.200 zł

- licencje Zaiks na publiczne odtwarzanie filmów - 2.000 zł
Całkowity koszt projektu: 66 200,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Wynagrodzenie dla osoby nadzorującej sprzęt.


Całkowity koszt eksploatacji: 5,00 zł

Załączniki

  • IMG_9097.JPG
  • IMG_9108.JPG
  • IMG_9146.JPG